Влада Републике Српске /РС/ разматраће данас захтјев словеначког предузећа за градњу и одржавање путева „ЦПМ“ да се рок за обезбјеђење финансијског одобрења пословне банке продужи за наредних шездесет дана, најављено је из Генералног секретаријата Владе РС.Пред министрима је Информација о предузимању активности ради рјешавања међусобних односа између РС и Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ у вези са изградњом граничног прелаза Брод и осталих граничних прелаза, као и других објеката који се граде за потребе органа и институција БиХ у РС.

На дневном реду су Информација о реализацији пројекта е-Законодавство, извјештај „Анализа постојећег стања и препоруке“ о заједничком лиценцирању софтвера за републичку управу, елаборат „Правни аспект електронског пословања у РС и усклађивање са законодавством Европске уније“ и Приједлог акционог плана за имплементацију Стратегије развоја трговине РС до 2015. године.

Влада ће разматрати Приједлог мишљења о Иницијативи Комора доктора стоматологије РС за измјену Закона о здравственој заштити, те Приједлог ишљења о Иницијативи за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о поштанским услугама РС.

Ostavi poruku