Vlada Republike Srpske /RS/ razmatraće danas zahtjev slovenačkog preduzeća za gradnju i održavanje puteva „CPM“ da se rok za obezbjeđenje finansijskog odobrenja poslovne banke produži za narednih šezdeset dana, najavljeno je iz Generalnog sekretarijata Vlade RS.Pred ministrima je Informacija o preduzimanju aktivnosti radi rješavanja međusobnih odnosa između RS i Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH u vezi sa izgradnjom graničnog prelaza Brod i ostalih graničnih prelaza, kao i drugih objekata koji se grade za potrebe organa i institucija BiH u RS.

Na dnevnom redu su Informacija o realizaciji projekta e-Zakonodavstvo, izvještaj „Analiza postojećeg stanja i preporuke“ o zajedničkom licenciranju softvera za republičku upravu, elaborat „Pravni aspekt elektronskog poslovanja u RS i usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije“ i Prijedlog akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja trgovine RS do 2015. godine.

Vlada će razmatrati Prijedlog mišljenja o Inicijativi Komora doktora stomatologije RS za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te Prijedlog išljenja o Inicijativi za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o poštanskim uslugama RS.

Ostavi poruku