Ministri finansija na današnjoj sjednici Fiskalnog savjeta BiH nisu postigli konsenzus u vezi sa okvirnim budžetima za narednu godinu, u skladu sa zaključkom sa prošle sjednice održane 9. novembra u Banjaluci.Zajednički je ocijenjeno da sistem koji reguliše situacije privremenog finansiranja osigurava fiskalnu odgovornost u 2011. godini do usvajanja budžeta, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

U drugom dijelu sjednice Fiskalnog savjeta učestvovali su i članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji borave u BiH s ciljem četvrtog pregleda u okviru stendbaj-aranžmana.

Na sastanku je razgovarano o ispunjavanju preuzetih obaveza po stendbaj-aranžmanu i nastavku provođenja strukturalnih reformi u BiH.

Naglašeno je da su, zaključno sa 30. septembrom ove godine, ispunjeni svi kvantitativni pokazatelji izvršenja programa kako je i bilo predviđeno.

Izraženo je očekivanje da će nove vlasti na svim nivoima u BiH nastaviti ispunjavanje neophodnih mjera prilagođavanja, utvrđene politikama kroz stendbaj-aranžman.

Na sastanku je zaključeno da će biti nastavljena saradnja sa MMF-om na operativnom nivou do okončanja četvrtog pregleda.

Na sjednici Fiskalnog savjeta održanoj u utorak, 9. novembra u Banjaluci nisu usaglašeni stavovi o okvirnom budžetu zajedničkih institucija i entitetskih budžeta za narednu godinu.

Nakon te sjednice predsjedavajući Fiskalnog savjeta Nikola Špirić rekao je novinarima da su entitetski ministri i ministar finansija BiH zaduženi da još jednom prođu kroz razlike kako bi se došlo do usaglašenih stavova i konsenzusa za globalni budžetski okvir.

Ostavi poruku