SHARE

Уставни суд Републике Српске /РС/ утврдио је да одредбе Закона о експропријацији којима је прописано да се против акта Владе о утврђивању општег инетреса за изградњу не може покретнути управни спор нису у складу са Уставом.Није усаглашена ни одредба да се земљиште може експроприсати за потребе стамбене и изградње пословних објеката само ако је за тај комплекс донесен регулациони план према којем се сматра да је утврђен општи интерес за изградњу.

Уставни суд је утврдио да се актом о утврђивању општег интереса за изградњу, јавна власт директно мијеша у имовинска права власника непокретности, због чега такав акт мора бити подвргнут контроли законитости.

“У супротном, даје се предност кориснику експропријације, који се тако ставља у повлаштен положај у односу на власника непокретности, јер овај нема могућност улагања правних средстава против одлуке која утиче на његова својинска права”, наводи се у саопштењу Уставног суда РС.

SHARE

Оставите одговор