Ustavni sud Republike Srpske /RS/ utvrdio je da odredbe Zakona o eksproprijaciji kojima je propisano da se protiv akta Vlade o utvrđivanju opšteg inetresa za izgradnju ne može pokretnuti upravni spor nisu u skladu sa Ustavom.Nije usaglašena ni odredba da se zemljište može eksproprisati za potrebe stambene i izgradnje poslovnih objekata samo ako je za taj kompleks donesen regulacioni plan prema kojem se smatra da je utvrđen opšti interes za izgradnju.

Ustavni sud je utvrdio da se aktom o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju, javna vlast direktno miješa u imovinska prava vlasnika nepokretnosti, zbog čega takav akt mora biti podvrgnut kontroli zakonitosti.

„U suprotnom, daje se prednost korisniku eksproprijacije, koji se tako stavlja u povlašten položaj u odnosu na vlasnika nepokretnosti, jer ovaj nema mogućnost ulaganja pravnih sredstava protiv odluke koja utiče na njegova svojinska prava“, navodi se u saopštenju Ustavnog suda RS.

Ostavi poruku