Prvi zamenik visokog predstavnika u BiH ambasador Roderik Mur kazao je da još uvek postoji zabrana obavljaja funkcije lideru Hrvatske demokratske zajednice Draganu Čoviću, koju mu je ranije izrekao visoki predstavnik u BiH.„Tačno je da je bivši  visoki  predstavnik zabranio Draganu

Čoviću da učestvuje u odredjenim aspektima  političkog života. Ta zabrana i dalje stoji. Visoki predstavnik je  svestan ovog pitanja i uveravam vas da se slučaj gospodina Čovića, kao  i slučaj drugih kojima su izrečene slične zabrane, kontinuirano revidira“, rekao je Mur u intervjuu sarajevskom „Dnevnom avazu“.

Odgovarajući na pitanje da li se Čović može da bude imenovan na funkciju predsedavajcuheg Saveta ministara, Mur je rekao da „dok mi

razgovaramo, zabrana postoji i, prema mom shvatanju situacije,  zabrana obuhvata mesto predsedavajućeg Saveta ministara BiH“.

Čović je smenjen odlukom visokog predstavnika u BiH u vreme kada je obavljao funkciju hrvatskog člana u Predsedništvu biH zbog opstrukcije Dejtonskog psorazuma.

Govoreći o postojanju bonskih ovlaštenja, na osnovu kojih

visoki predstavnici u BiH su vršili smene i izabranih lica, Mur je rekao da

visoki predstavnik i dalje zadržava sva ovlaštenja  koje su mu  data i može smeniti funkcionere koji imaju ozbiljan kriminalni dosje i  koji opstruišu Dejtonski sporazum.

Ostavi poruku