Влада Републике Српске /РС/ данас би на сједници у Бањалуци требало да Министарству рада и борачко-инвалидске заштите РС одобри да Фонду ПИО РС уплати аванс од 11.166.666 КМ.Очекује се и да Влада да зелено свјетло и Министарству управе и локалне самоуправе да неразвијеним и изразито неразвијеним општинама додијели 324.166 КМ за првих десет мјесеци ове године, а за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата 58.629 КМ за рад за првих једанаест мјесеци ове године.

На сједници ће бити разматран Нацрт стратегије развоја шумарства РС за период од 2010. до 2020. године, најављено је из Генералног секретаријата Владе РС.

На дневном реду су информације о стању и условима привређивања у прехрамбеној индустрији у РС за 2009. годину, о формирању и чувању обавезних резерви нафте и деривата нафте и о кредиту пољске Владе за модернизацију возног парка и побољшање жељезничког саобраћаја у РС.

Пред министрима ће се наћи информација о Приједлогу закона о заштити жртава тортуре и цивилних жртава рата БиХ, Приједлог одлуке о коришћењу 15 милиона марака са рачуна посебних намјена за дио основног капитала Фонда за развој и запошљавање РС и приједлог одлуке о коришћењу 10.953.782 КМ са рачуна посебних намјена за Пројекат „еУчење по моделу 1:1 Доситеј“ за основне школе у РС.

На дневном реду је приједлог мишљења о иницијативи за оцјењивање уставности и законитости одлуке о укњижби права власништва на некретнинама на територији РС које су приватизоване по Оквирном закону о приватизацији предузећа и банака у БиХ.

Ostavi poruku