Vlada Republike Srpske /RS/ danas bi na sjednici u Banjaluci trebalo da Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS odobri da Fondu PIO RS uplati avans od 11.166.666 KM.Očekuje se i da Vlada da zeleno svjetlo i Ministarstvu uprave i lokalne samouprave da nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama dodijeli 324.166 KM za prvih deset mjeseci ove godine, a za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata 58.629 KM za rad za prvih jedanaest mjeseci ove godine.

Na sjednici će biti razmatran Nacrt strategije razvoja šumarstva RS za period od 2010. do 2020. godine, najavljeno je iz Generalnog sekretarijata Vlade RS.

Na dnevnom redu su informacije o stanju i uslovima privređivanja u prehrambenoj industriji u RS za 2009. godinu, o formiranju i čuvanju obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i o kreditu poljske Vlade za modernizaciju voznog parka i poboljšanje željezničkog saobraćaja u RS.

Pred ministrima će se naći informacija o Prijedlogu zakona o zaštiti žrtava torture i civilnih žrtava rata BiH, Prijedlog odluke o korišćenju 15 miliona maraka sa računa posebnih namjena za dio osnovnog kapitala Fonda za razvoj i zapošljavanje RS i prijedlog odluke o korišćenju 10.953.782 KM sa računa posebnih namjena za Projekat „eUčenje po modelu 1:1 Dositej“ za osnovne škole u RS.

Na dnevnom redu je prijedlog mišljenja o inicijativi za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti odluke o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama na teritoriji RS koje su privatizovane po Okvirnom zakonu o privatizaciji preduzeća i banaka u BiH.

Ostavi poruku