Fiskalni savjet BiH nije usaglasio stavove oko okvirnog budžeta zajedničkih institucija i entitetskih budžeta za narednu godinu, izjavio je predsjedavajući ovog savjeta Nikola Špirić.Nakon današnje sjednice Savjeta, Špirić je rekao novinarima da će se razgovori o tom pitanju nastaviti u petak, 12. novembra, te da su zaduženi entitetski ministri i ministar finansija BiH da još jednom prođu kroz razlike kako bi se došlo do usaglašenih stavova i konsenzusa za globalni budžetski okvir.

„Za sve nas bi bilo dobro da dođemo do toga, jer će od toga zavisiti i odnos drugih međunarodnih finansijskih institucija za pokriće deficita koji je evidentan za narednu godinu“, naglasio je Špirić.

Prema njegovim riječima, osnovni problem leži u pitanju koliko će iznositi zahvatanje od indirektnih poreza, gdje treba dobro procjeniti hoće li biti i kakav će biti rast ove vrste prihoda i na koji način će se oni podjeliti.

Špirić je istakao da postoje različita rješenja o načinu podjele, odnosno koliko će u podjeli učestvovati entiteti, a koliko BiH.

Na današnjoj sjednici, kojoj su prisustvovali i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, zaključeno je da se program aktivnosti u BiH odvija kako je predviđeno „pismom namjera“, da je makroekonomsko stanje u skladu sa tim programom, te da je finansijski sektor u BiH stabilan.

Špirić je naveo da predstavnici MMF-a vrše pregled postignutih obaveza iz „pisma namjere“ za šestu tranšu stendbaj- aranžmana.

Ostavi poruku