Јавна администрација у БиХ полако се консолидује, иако је још неспособна да одговори на реформске захтјеве ЕУ – наводи се у извјештају Европске комисије о напретку БиХ.„Државна администрација је огромна, неспретна, разбацана, а није јасно ко шта ради на којем нивоу власти. Ограничен, али ипак напредак, види се у јавним службама, специјално у Републици Српској /РС/, али је сегмент јавне службе свуда политизован“, наводи се у извјештају.

БиХ треба хитно да усклади Устав са Европском повељом о људским правима и да њене институције буду ефикасније и функционалније, наводи се у извјештају и упозорава да још није усвојена пресуда Европског суда за људска права – јавља дописник Срне.

„БиХ мора бити у позицији да усвоји, примијени и изврши законе и правила ЕУ“, наводи се у извјештају, који је ове године објављен на 60 страница.

У извјештају се констатује да је неуједначена примјена Привременог споразума који је на снази до потпуног усвајања Споразума о стабилизацији и придруживању. „БиХ крши Привремени споразум због кршења Повеље о људским правима, јер нема агенцију за државне подстицаје“, наводи се у документу.

Критикује се фебруарска промјена Цефтине клаузуле најповлаштеније нације и препоручује интензивно јачање напора у провођењу прицвремног споразума.

Европска комисија упозорава да је устројство БиХ компликовано, неефикасно и да се злоупотребљава, наводећи да нема помака да се измијене дијелови закона неопходни за приближавање ЕУ.

„Стална злоупотреба правила кворума компликује одлучивање, одгађа реформе и смањује способност земље за напредовање у ЕУ. То се специјално односи на Федерацију БиХ“, истиче се у извјештају.

У извјештају се наводе пропусти који се односе на раније иницијативе које је међународна заједница тражила од БиХ.

„Готово да нема напретка који би водио затварању ОХР-а. Нема договора о власништву над имовином између државе и ентитета“, наводи се у документу.

Још нема договора када је ријеч о регистрацији државне и војне имовине. Критикује се одлука Народне скупштине РС да усвоји властити закон о непокретностима, што кочи даљи договор о државном власништву. Непокретна војна имовина остаје неријешено питање.

Европска комисија истиче да ентитетско гласање спречава усвајање европских приоритета, као што су закони о малим и средњим предузећима, уговорним обавезама, заштити свједока и јавним набавкама, додајући да је сарадња између Савјета министара и парламента БиХ била недовољна.

Европска комисија истиче добар рад омбудсмана, наводећи да би био још бољи када би било више новца. Цивилна контрола служби безбједности је нашироко осигурана.

„Ограничен напредак биљежи и област правосуђа. Обнова сарајевског Општинског суда и неколико судова у РС допринијела је бољој слици“, наводи се у извјештају и истиче да се очекује лакше преношење предмета за ратне злочине са државног на ентитетске нивое.

„Нема тијела које би одговарало врховном суду и које би обезбиједило једнаку примјену закона. Наставља се политички притисак на правосуђе“, наводи се у документу.

У канцеларији државног тужиоца БиХ било је случајева интерне корупције и цурења информација, а највећи проблем је заостатак од 2,1 милиона неријешених случајева, од којих су већина тужбе за неплаћене режије.

Европска комисија похвалила је РС што је основала шест нових трговинских судова, наводећи да у ФБиХ још нема ниједног таквог суда, али да је генерално реформа судства у БиХ још „у повоју“.

У дијелу Извјештаја који се односи на борбу против корупције констатује се да је корупција раширена у приватном и јавном сектору. „Борба против корупције је почела, али антикорупционе мјере још нису довољно заживјеле. Најслабије тачке су истрага и подизање оптужнице“, додаје се у документу.

Сарадња полиције и истражних органа морала би да се поправи.

Прошле године у извјештају су критиковани услови у затворима у БиХ, а ове године се констатује да се ситуација поправила, али да проблем и даље представља пренатрпаност, нарочито у затворима у ФБиХ.

„Слобода ријечи је гарантована, али све већем броју новинара пријети се насиљем, па чак и смрћу“, наводи се у извјештају.

Европска комисија констатује да БиХ има добар однос са сусједним земљама, нарочито са Хрватском и Србијом.

Ostavi poruku