Glavni odbor Srpske demokratske stranke usvojio je danas na sednici u Istočnom Sarajevu platformu o usaglašenom djelovanju ove stranke i SNSD-a u institucijama BiH. Za platformu je glasalo 80 članova GO SDS-a, jedan je bio protiv i jedan uzdržan.U pauzi zasjedanja, predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je novinarima u Istočnom Sarajevu da je poslije iscrpne diskusije i sagledavanja platforme, GO dao podršku naporima rukovodstva da se obezbijedi zajednički nastup iz RS u organima BiH.

„Priče o podjelama i različitim mišljenjima unutar GO su instruisane i konstruisane sa strane. SDS je jedinstven u stavu da moramo učiniti sve da pozicija RS u Sarajevu bude što jača i da RS govori jednim i što jasnijim glasom“, istakao je Bosić.

On je izrazio uvjerenje da će i ostale stranke iz RS podržati platformu, koja je, kako je naglasio, u interesu svih građana Srpske.

Potvrdivši da je u prvom dijelu sjednice bila razmatrana mogućnost koalicije sa SNSD-om na nivou RS, Bosić je rekao da će SDS, kao opoziciona stranka u RS, nastaviti i dalje tako da se ponaša.

U nastavku sjednice GO SDS-a, između ostalog, biće predloženi i kandidati SDS-a za Vijeće naroda RS i Dom naroda parlamenta BiH, te izvršena analiza izbornih rezultata.

Prijedlog SDS-a da izborne liste kandidata budu zatvorene i da cenzus, umjesto sadašnjih tri bude pet odsto, Bosić je obrazložio činjenicom da su otvorene liste pokazale da sve stranke imaju problema sa vođenjem kampanje, koja se pretvori u ličnu kampanju pojedinaca.

„S druge strane, stranka nije u mogućnosti da ponudi najbolji sastav poslaničkih klubova, jer se glasači opredjeljuju po različitim kriterijumima. Osim toga, otvorene liste su evidentno pogodne za političku korupciju, odnosno za kasnije trgovanje mandatima, a stranke ne mogu da obezbijede doslovno provođenje njihove politike“, ocijenio je Bosić.

On je rekao da RS, po principu rotacije u Savjetu ministara BiH, treba da pripadne mjesto ministra inostranih poslova. Bosić je iznio stav SDS da Ministarstvo inostranih poslova BiH do sada nije imalo izbalansiran politički i kadrovski stav prema RS i da je krajnje vrijeme da se to ispravi.

Platformu o usaglašenom djelovanju SNSD-a i SDS-a u zajedničkim organima BiH parafirali su 3. novembra predsjednici stranaka Milorad Dodik i Mladen Bosić, a nakon što je glavni i izvršni odbori stranaka usvoje, biće zakazano konačno potpisivanje ovog dokumenta.

Platforma se sastoji od šest tačaka kojima se definiše da će SNSD i SDS u zajedničkim organima BiH, a naročito u Parlamentarnoj skupštini BiH, usaglašavati sve stavove o pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa za RS.

SNSD i SDS su u Platformi naveli da su saglasni da treba naći bolja rješenja u oblastima raspodjele državne imovine, nepokretne vojne imovine, popisa stanovništva u BiH, snabdijevanje Brčko distrikta strujom, sistem indirektnog oporezivanja, pravosudnih institucija, izborni sistem, RTV sistem i druga pitanja.

U platformi se ističe da stranke ne prihvataju da promjene Ustava BiH zadiru u dejtonske nadležnosti RS i mehanizme zaštite njenih interesa, te naglašavaju da dosadašnji prijedlozi poput „aprilskog paketa“, „butmirskog paketa“ i „prudskog sporazuma“, ne mogu biti polazna osnova za buduće razgovore.

Ovaj dokument nalaže da ne može biti daljeg prenosa nadležnosti i da je potrebno preispitati svrsishodnost svih do sada neustavno prenesenih nadležnosti.

Platformu bi uskoro trebalo da razmatra i Izvršni odbor SNSD-a.

Ostavi poruku