Predsjedništvo Boračke organizacije regije Zvornik na današnjem sastanku u Srebrenici izrazilo je nezadovoljstvo dosadašnjim načinom revizije invalidnina boračkih kategorija, ocijenivši da se revizija mora vršiti na osnovu sagledavanja okolnosti ranjavanja i pogibija.„Borci i ratni vojni invalidi nisu za ovakvu reviziju i ona se mora zaustaviti i preispitati. Smanjuju se invalidnine istinskim borcima“, rekao je predsjednik Boračke organizacije regije Zvornik Dragan Milošević i dodao da invalidnine i dalje primaju oni koji su ih na sumnjiv ili nezakonit način dobili.

Milošević je dodao da predstavnici boračke populacije smatraju da invalidi invalidnine treba da dobijaju za egzisteniju njihovih porodica, a ne za lijekove, te istakao da borci traže da liječenje invalida i porodica poginulih bude besplatno i da se to zakonom reguliše.

On je naglasio da su učesnici današnjeg sastanka zatražili da se poštuje zakonska odredba po kojoj prioritet u zapošljavanju u javnim ustanovama imaju ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih i demobilisani borci ako ispunjavaju uslove kao i drugi kandidati za određena radna mjesta, što se do sada, kako kaže, u većini slučajeva nije poštovalo.

Sastanku su prisustvovali nedavno izabrani predsjednik Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ Miko Škorić i predsjednik Odbora porodica poginulih BORS-a Stanislav Jungić, s ciljem sagledavanja stanja i problema koje imaju opštinske boračke organizacije, porodice poginulih, ratni vojni invalidi i bivši borci Vojske RS.

Jungić je ukazao da još nisu stambeno zbrinute sve porodice poginulih i ratni vojni invalidi iz prioritetnih kategorija, što unosi nezadovoljstvo, jer je neprihvatljivo da to pitanje 15 godina od završetka rata nije u potpunosti riješeno.

Škorić je ukazao na problem stambenog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih, ali je dodao da, kako je naveo, nije korektno od manjeg broja invalida da tvrde da će to pitanje riješiti ukoliko dobiju status organizacije od posebnog interesa.

„Postoji demokratsko pravo da oni traže taj status, ali niko im nije osporavao da se i do sada angažuju da se problemi rješavaju“, rekao je Škorić i pozvao članstvo Boračke organizacije na jedinstvenost i zajednički nastup prema organima vlasti kada je riječ o rješavanju potreba ove populacije.

Govoreći o reviziji, Škorić je rekao da u tom procesu nisu analizirala sporna rješenja, da su invalidnine smanjivane instinskim invalidima i da se u tom poslu odstupilo od potpisanog protokola o provođenju revizije. On je dodao da se zbog toga revizija mora zaustaviti, moraju se uraditi bolji pravilnici i reviziju obaviti na osnovu novog pravilnika, kojim će okolnosti ranjavanja i pogibije biti osnova za utvrđivanje statusa i invalidnosti.

Ostavi poruku