Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu kojom su Gojko Kličković, Mladen Drljača i Jovan Ostojić oslobođeni optužbi za ratni zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. godine u Bosanskoj Krupi.Obrazlažući presudu, predsjedavajući Sudskog vijeća Zoran Božić naveo je da su Kličković i Drljača oslobođeni optužbi da su u ovom periodu, zajedno sa članovima SDS-a, svjesno učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv nesrpskog stanovništva.

Sud je ustanovio da nije potvrđen dokaz o širokom i sistematičnom napadu na nesrpsko stanovništvo što je bila glavna okosnica optužnice.

Utvrđeno je i da Kličković nije imao efektivnu kontrolu nad vojskom i policijom, te da se više evakuacija koje su se dovodile u vezu sa Drljačom ne može okarakterisati kao prisilno iseljenje muslimanskog stanovništva koje se poslije rata vratilo kućama.

Božić je istakao da Tužilaštvo nije dokazalo da su Kličković, Drljača i Ostojić krivično odgovorni za zločine koji su im stavljeni na teret.

On je naveo da je do ovakve presude došlo, jer Tužilaštvo nije dokazalo da je na području Bosanske Krupe bio širok i sistematičan napad usmjeren protiv nesrpskog civilnog stanovništva, čime nije ispunjen osnovni element krivičnog djela zločina protiv čovječnosti.

„Odbrana nije osporila da su se zločini dogodili, ali Tužilaštvo nije uspjelo dokazati da su optuženi krivi za te zločine. Ovaj postupak je trajao dugo i kao rezultat otkrila su se dešavanja i krivci za te zločine. Vijeće smatra da će na osnovu toga biti moguće krivično goniti prave počinioce“, rekao je Božić.

Kličković, koji je u pritvoru proveo blizu četiri godine, smatra da je donesenom presudom zadovoljena pravda. On je izjavio novinarima da počinilac zločina u Bosanskoj Krupi treba da bude „žestoko kažnjen“, kako se „takve stvari ne bi ponovile“.

„Ja ne vidim korist koju bi imale žrtve, a to su bile moje komšije, prijatelji i saradnici, od satisfakcije u kažnjavanju mene zato što sam se bavio politikom. Ja sam uradio ono što se moglo ali, u ratu vlada sila, a politika je u drugom planu“, izjavio je Kličković.

On je zahvalio svjedocima Bošnjacima koji su, kako je istakao, bili veoma korektni i nisu iznijeli nijednu neistinitu riječ tokom sudskog procesa koji je trajao više od dvije i po godine.

Mladen Drljača smatra da je prošao pravu golgotu u postupku u kojem je bio „manje od kolateralne štete“, te izrazio nadu da će nakon žalbenog postupka, biti donesena ista presuda.

Tužilaštvo BiH će, nakon što dobije pismeni otpravak, uložiti žalbu na oslobađajuću presudu, potvrdila je portparol Tužilaštva Selma Hećimović.

Tužilaštvo BiH teretilo je Kličkovića, Drljaču i Ostojića za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine protiv ratnih zarobljenika, te civilnog stanovništva. Oni su bili optuženi za ubistva, deportacije, mučenja, zatvaranja, prisiljavanja na prinudne radove i druga nečovječna djela počinjena nad nesrpskim stanovništvom tokom 1992. godine u Bosanskoj Krupi.

Kličković je u tom periodu bio predsjednik ratnog Predsjedništva i komandant Kriznog štaba Srpske opštine Bosanska Krupa, Drljača predsjednik vijeća Privremenog vojnog suda u Jasenici i Komisije za razmjene zarobljenika, a Ostojić komandant 11. krupske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske /VRS/.

Ostavi poruku