BiH se od završetka rata do danas u inostranstvu zadužila 3,5 milijarde KM, tako da je spoljni dug zajedno sa prijeratnim obavezama dostigao 5,6 milijardi KM.Dug nastao tokom rata ne smatra se spoljnim dugom.
Stari dug koji je nastao do 2. aprila 1992. godine danas iznosi 2,092 milijarde KM i znatno je manji od novog duga koji je stvoren u posljednjih 15 godina.

Prema pisanju „Večernjeg lista“ izdanje za BiH navodi se da u prve tri poslijeratne godine BiH zadužila ukupno 935 miliona KM. Narednih godina dug se povećavao u prosjeku za nekoliko stotina miliona maraka, a manji pad ili stagnacija zaduženosti zabilježeni su 2003. i 2006. godine.

Najveće poslijeratno zaduživanje zabilježeno je prošle godine, čak 667 miliona KM.

U resornom ministarstvu BiH objašnjavaju da je ovaj rast prvenstveno zbog angažovanja prve tranše stendbaj-aranžmana sa MMF-om od 384 miliona KM.

Prošle godine aktiviran je i dio starog duga prema Londonskom klubu povjerenika u iznosu 436 miliona KM.

Spoljni dug iskazuje primjetan rast i u ovoj godini i u prvom kvartalu zaduženost BiH povećala se 8,75 odsto, odnosno za 454,7 miliona KM zbog angažovanja druge i treće tranše aranžmana sa MMF-om u iznosu 270,6 miliona KM.

Uprkos ovakvom rastu spoljnog duga BiH je i dalje među najmanje zaduženim zemljama regiona.

Ostavi poruku