Terorizam ne poznaje granice, zbog čega je koordinacija i saradnja zemalja neophodna u borbi protiv ove globalne prijetnje, poručeno je danas u Sarajevu na otvaranju radionice o nacionalnoj koordinaciji i regionalnoj saradnji u borbi protiv terorizma u jugoistočnoj Evropi.Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović upozorio je da je region jugoistočne Evrope izložen terorističkoj prijetnji u obimu sa kojim se zemlje pojedinačno teško mogu boriti vlastitim sredstvima, zbog čega odgovor na te prijetnje ultimativno traži zajedničko sistemsko i koordinisano djelovanje.

„Kako u cijeloj Evropi, tako i u njenom jugoistočnom dijelu, svjedoci smo razvijanja relativno novog oblika terorizma, takozvanog domaćeg terorizma, koji za osnovu ima jedinstvenu terorističku ideologiju, dok su modaliteti i ciljevi djelovanja različiti od zemlje do zemlje“, istakao je Ahmetović.

Prema njegovim riječima, jugoistočna Evropa je na dobrom putu izgradnje sistema koji će omogućiti postizanje pune stabilnosti i bezbjednosti, a kao primjer naveo je organizovanje zajedničkih konferencija i potpisivanje bilateralnih sporazuma o policijskoj saradnji.

Ukazujući na značaj regionalne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih vidova organizovanog kriminala, generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju (RČ) Hido Biščević naglasio je da metode te borbe moraju biti multidisciplinarne.

On je dodao da ekonomska kriza i proces tranzicije povećavaju opasnost od terorizma, čega svi u regionu treba da budu svjesni, posebno imajući u vidu put zemalja regiona ka evroatlantskim integracijama.

Direktor Izvršne direkcije Komisije za borbu protiv terorizma UN Majk Smit upozorio je da je region jugoistočne Evrope ranjiv zbog svoje pozicije i zbog jako puno krivičnih aktivnosti koje se na njegovom području dešavaju.

On je ocijenio da zemlje regiona imaju dobre mehanizme borbe protiv terorizma, dobre zakone, relevantne agencije i jedinice koje se time bave, ali da je potrebno ojačati međudržavnu saradnju u borbi protiv kriminala i terorizma.

„Svaka zemlja pojedinačno treba da vodi računa o unutrašnjoj saradnji među različitim ministarstvima i agencijama te saradnji sa lokalnom zajednicom kako bi se unaprijedila borba protiv kriminala i terorizma“, zaključio je Smit.

Domaćini dvodnevne radionice, kojoj prisustvuje više od 100 zvaničnika uključenih u koordinaciju nacionalnih protivterorističkih aktivnosti, su Ministarstvo bezbjednosti BiH i RČ.

Ostavi poruku