BiH se po korumpiranosti društva nalazi od 91 do 97 mjesta na svjetskoj rang listi od 178 zemalja i tu poziciju dijeli sa Džibutijem, Gambijom, Gvatemalom, Kirbatijem, Šri Lankom i Svazilendom – podaci su Indeksa percepcije korumpiranosti /CPI/ za ovu godinu.Na današnjoj prezentaciji globalnog CPI-ja u Sarajevu istaknuto je da je BiH zajedno sa područjem Kosova najlošija na prostoru bivše Jugoslavije, te da je i dalje na samom dnu liste evropskih zemalja po prisustvu korupcije u javnom sektoru.

Predsjedavajući Odbora direktora Transparensi internešnela /TI/ Emir Đikić rekao je novinarima da BiH, kad je riječ o korupciji, polako bježi od bivših republika ŠSR-a i da nije najgora na Balkanu, jer je iza nje Kosovo, ali da to nije rezultat vlasti u BiH nego zbog toga što je Kosovo prvi put uvršeteno na ovu listu.

Iako je u odnosu na prošlu godinu kada je indeks korupcije iznosio tri BiH ostvarila neznatan napredak od svega 0,2 odsto, zahvaljujući, prije svega, usvajanju Zakona o Agenciji za prevenciju i koordijnaciju borbe protiv korupcije i Antikorupcijske strategije, on je samo formalne prirode, dok suštinski BiH još nije ni blizu svojih susjeda u posvećenosti borbi protiv korpucije.

Od zemalja u regionu najbolje je rangirana Slovenija, koja se sa indeksom 6,4 nalazi na 27. mjestu, a slijede je Hrvatska i Makedonija na 62. mjestu sa indeksom 4,1, Crna Gora na 69. mjestu sa indeksom 3,7, te Srbija sa indeksom 3,5 na 78. mjestu.

Skala od 0 do 10 predstavlja apsolutnu korupciju, a 10 zemlju oslobođenu od korpucije.

Đikić tvrdi da, kad je riječ o zakonodavstvu, BiH napreduje u borbi protiv korupcije, ali da je u praksi potpuno drugačija situacija, jer ne postoji politička volja za borbu protiv te pojave.

„Rak rana BiH je što nema provođenja zakona. Očekujemo od novih vlasti, koje su se obećavale u posljednjih dva i po mjeseca da će se boriti protiv korupcije, da se dogovore i formiraju vlast koja će, zaista, krenuti u aktivnu borbu protiv korupcije“, rekao je Đikić.

Prema njegovom mišljenju, bez političke volje vlasti i njenog učešća u borbi protiv korupcije stanje u BiH će biti kao i do sada, odnosno pod pritiskom EU biće usvajani zakoni, koji neće biti primjenjivani već će „mirovati u ladicama“.

„BiH ima prilično dobro zakonodavstvo u oblasti borbe protiv korupcije, ali je poslije izbora potrebno krenuti u promjenu izbornih zakona, da se to ne radi kao do sada u predizbornoj kampanji, nego da nova vlast reformiše Izborni zakon i Zakon o finansiranju političkih partija“, pojasnio je Đikić.

Prema njegovom mišljenju, potrebno je i usklađivanje entitetskih zakona o slobodi pristupa informacijama sa državnim zakonom, gdje bi bile uvedene određene kazne za njegovo kršenje, kao i poboljšanje Zakona o javnim nabavkama.

On je naglasio da bi građani trebalo da imaju najviše interesa u borbi protiv koruipcije, jer im korupcija realno poskupljuje život.

„Mala je volja građana da krenu sami u borbu protiv korupcije i veoma je malo slučajeva da sami građani sami prijavljuju, posebno ako to moraju javno da prijave tužilaštvu, i uglavnom se to čini anonimno. U posljednjih četiri -pet godina imali smo oko 20 000 prijava, ali se ne odnose sve na korpucije. Ljudi kada nemaju gdje da se obrate obraćaju se TI i dosta slučajeva smo riješili pozitivno“, naveo je Đikić.

Prema njegovim riječima, u korupciji prednjače one službe sa kojima građani imaju najviše dodira kao što su zdravstvo, obrazovanje itd.

Portparol TI Ivana Korajlić rekla je da je korupcija prisutna u svim segmentima života i da se sa sadašnjim stanjem nivoa korupcije ne može očekivati značajniji napredak.

„Ako pitate građane oni će vam reći da je korupcija najveća u političkim partijama, u procesu privatizacije itd“, navela je Korajlićeva.

Profesor na fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije Univerziteta u Sarajevu Eldan Mujanović izjavio je da analiza podataka iz policijske i pravosudne statistike pokazuje da je efikasnost sistema krivičnog pravosuđa izrazito niska i da ne postoje, pravne, institucionalne i organizacijske pretpostavke i uslovi da se korupcija efikasno suzbija u BiH.

Prema njegovim riječima, prethodne je godine doneseno osam pravosnažnih, osuđujućih presuda za korupciju u užem smislu, a to su davanje i primanje mita, od kojih se sedam odnose na uslovne, a jedna zatvorska kazna.

On je naveo da u ovoj oblasti postoji prostor da bude unaprijeđena borba protiv korupcije.

Otpravnik poslova u Ambasadi SAD Džonatan Mur rekao je da nije nikakva tajna da u BiH postoji previše korupcije, ali da je postignuto nekoliko koraka naprijed u borbi protiv korupcije.

„To je problem i u EU, NATO i SAD. Bitno je da postoje razni mehanizmi u borbi protiv korupcije“, naglasio je Mur.

Ostavi poruku