U zaključima Saveta Evropske unije za opšte poslove, usvojenim na današnjem sastanku, navodi se da je Savet odlučio da pokrene proceduru na osnovu člana 49. Sporazuma o Evropskoj uniji i pozvao Komisiju da da svoje mišljenje o srpskoj kandidaturi.U zaključcima se ističe da se od Srbije očekuje puna saradnja sa Haškim tribunalom.

Uz podsećanje da je kandidaturu predao predsednik Srbije Boris Tadić 22. decembra prošle godine, ministri ističu da će tokom svake naredne faze srpskog puta ka članstvu u EU, biti nadgledana saradnja Srbije s Tribunalom i da će dalji koraci biti propraćeni jednoglasnom saglasnošću Saveta ministara o punoj saradnji sa ovim sudom.

Ističe se takodje da će Savet pažljivo pratiti izveštaje Haškog tužilaštva o napretku Srbije na tom planu.

U zaključcima se takodje podseća da je uslov pune saradnje Srbije s Tribunalom sadržan u Sporazumu o stabilizaciji i prisruživanju i Prelaznom trgovinskom sporazumu i naglašava da je to ključni uslov za članstvo u EU.

Savet je u tom smislu pozvao Srbiju da sprovede preporuke Haškog tužilaštva iz izveštaja Savetu bezbednosti UN od juna 2010. godine u kojima se Srbija poziva da pruži podršku u sudjenjima koja se trenutno odvijaju u Medjunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i hapšenju dva preostala begunca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, što bi bili najuverljiviji dokaz saradnje sa tim sudom.

Na osnovu ispoljenog konsenzusa o daljem proširenju EU koji je iskazan u zaključcima Evropske komisije od 14. i 15. decembra 2006, Savet je potvrdio da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i istakao da napredak svake zemlje pojedinačno zavisi od individualnih napora da se ispune Kopenhaški kriterijumi i uslovi iz ŠP.

Savet je dalje zaključio da je od ključnog značaja konstruktivan odnos prema regionalnoj saradnji.

U zaključcima se Savet zalaže za dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo EU i visokog  predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost i pozdravlja rezoluciju SB UN usvojenu 9. septembra ove godine kao faktor mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu.

Ostavi poruku