Oko 10.000 stranica dokumenata koji govore o obimu svešteničkog seksualnog zlostavljanja u južnoj Kaliforniji, sudskom odlukom je stavljeno na uvid javnosti.Objavljivanje dokumenata tražili su advokati u ime 144 osobe, koje tvrde da su ih zlostavljali katolički sveštenici.

Tužioci su 2007. godine postigli vansudsko poravnanje sa katoličkom dijecezom u San Dijegu, u iznosu skoro 200 miliona dolara, ali je taj dogovor podrazumevao da će nezavisni sudija ispitati zapečaćene podatke o sveštenicima i odlučiti šta se od toga može objaviti.

Ta dokumenta, dosad zapečaćena, predstavljaju lične podatke koje je katolička crkva imala o 48 svojih sveštenika, koji su optuženi ili osudjeni zbog seksualnog zlostavljanja, ili se njihova imena pominju u gradjanskoj parnici.

Advokati su kazali da se iz objavljenih dokumenata vidi koliko je crkva znala o ponašanju svojih sveštenika, čak decenijama pre nego što se prvi put javno čulo za to, kao i da su visoki crkveni dostojanstvenici premeštali takve sveštenike u nove parohije, ili ih slali u inostranstvo.

U dokumentima se, kao najteži, navodi slučaj sveštenika Entonija

Rodriga, koga je grupa roditelja prijavila 1976. godine zbog zlostavljanja njihove dece. On je poslat u psihijatrijsku kliniku, ali je kasnije vraćen na posao, uprkos suprotnim preporukama psihijatara.

Rodrigo je kasnije priznao da je tokom 25 godina zlostavljao po jedno dete godišnje.

Tu je i slučaj sveštenika Roberta Nikliborka, koji je posle žalbi takodje poslat na psihijatriju, da bi kasnije bio postavljen za direktora katoličke ustanove za poremećene dečake.

Ostavi poruku