Sudsko vijeće kritikovalo je vlasti BiH zbog „sporog napretka“ u saradnji sa ovim sudom u slučaju bivšeg predsednika RS Radovana Karadžića, nakon žalbe Karadžićeve odbrane da vlasti BiH nisu dostavile niz dokumenata koje odbrana traži.„Vijeću se čini da je to u velikoj mjeri zato što BiH često ne nudi odgovarajuću saradnju niti optuženom, niti vijeću. Odgovori stižu kasno i često su konfuzni i dvosmisleni. Čini se da između različitih državnih organa ne postoji odgovarajuća komunikacija, što ostavlja utisak da ne shvataju ozbiljno šta se od njih traži ili se time ne bave na odgovarajući način“, rekao je predsedavajući sudija O-Gon Kvon.

Vijeće je kritikovalo BiH i zbog toga što Predsjedništvo nije imenovalo osobu koja bi koordinirala saradnju sa Tribunalom, kako je to tražio Savjet ministara BiH. Sidran-Kamišalić je tim povodom izrazila uvjerenje da će Predsjedništvo „vrlo brzo donijeti takvu odluku“.

Sudsko vijeće je raspravu zakazalo da se razmotri pitanje pretrage po pet preostalih zahtjeva odbrane za dostavljanje dokumenata. Odbrana, između ostalog, traži dokumente u vezi sa švercom oružja za Armiju BiH transportnim avionima preko aerodroma u Tuzli u februaru i martu 1995. godine, čime su prekršeni embargo na letove i na naoružanje.

Prema riječima Karadžićevog pravnog savjetnika Pitera Robinsona, od Ministarstva odbrane BiH stigao je odgovor da mogu da nađu tri dokumenta, dok su ostali u posjedu, kako je rekao „bosanske vlade“.

„Do danas nismo obaviješteni o tome, dok je Tužilaštvo dobijalo odgovore od vlade“, rekao je Robinson, naglasivši da bi odbrana htjela da zna ko je dostavio to oružje.

Odbrana je tražila i dokumente o dvije specijalne policijske jedinice „Laste“ i Odred „Bosna“, je su, kako je Karadžić naglasio, permanento bile zastupljene u borbama u Sarajevu.

„`Laste` su odgovorne za likvidacije Srba i muslimana u Sarajevu. Jedna grupa je pokušala atentat na Sefera Halilovića, kome su ubili ženu i njenog brata, a on je slučajno preživio. Utvrđeno je da su za to odgovorne ’Laste’. Ti materijali će pokazati da su za ono što se pripisuje Srbima najčešće odgovorni neki drugi“, rekao je Karadžić.

Ostavi poruku