Zatvaranja OHR-a u BiH već je riješeno i to će se desiti uskoro, izjavio je direktor za Balkan Međunarodne krizne grupe Marko Prelec.„To više i nije toliko bitno pitanje. Važnije je to šta će se poslije toga važno napraviti, šta će uslijediti poslije ukidanja OHR-a. Jer, jasno je da je nemoguće da BiH pristupi sljedećoj, kandidatskoj fazi dok je OHR tu, iako ostaje još dosta vremena dok BiH ne bude spremna za to“, rekao je Prelec za „Glas Srpske“.

Govoreći o tome kako pomiriti suprotstavljene zahtjeve za jačanje nadležnosti entiteta i one za jačanje unitarne BiH, Prelec kaže da bi to, ukoliko se govori o povratku nadležnosti za koje entiteti, odnosno Republika Srpska, ne smatraju da se dobro provode na nivou BiH, trebalo učiniti u skladu sa realnošću.

„Mogla bi da se izvrši razmjena nadležnosti u zamjenu za jačanje nekih državnih kompetencija koje dobro funkcionišu, a čije uspostavljanje su poslanici iz RS do sada kočili. Dakle, treba tražiti rješenje u tom smjeru, a ne da jedna politička opcija bude i ostane dobitnik. To nije realno u sadašnjem rasporedu snaga, već treba da se nađe neka bolja raspodjela unutar postojeće ravnoteže“, rekao je Prelec.

On kaže da će se morati „blago ojačati državni nivo“ nakon što BiH pristupi EU, te da su to odluke koje će morati biti donesene „u drugoj političkoj klimi, za osam, devet, deset godina“.

Ostavi poruku