Srpska pravoslavna crkva /SPC/ danas obilježava praznik Pokrov Presvete Bogorodice kao pomen na događaj kada se Bogorodica za vrijeme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi.To se desilo 14. oktobra (1. oktobra po starom kalendaru) 911. godine za vrijeme cara Lava Mudroga kada je u Bogorodičinoj crkvi zvanoj Vlaherne u Carigradu služeno svenoćno bdenije. Crkva je bila ispunjena pobožnim narodom i svi su bili duboko utonuli u molitvu. Pri dnu crkve nalazili su se Sveti Andrej Jurodivi i njegov učenik Epifanije.

U četvrti čas noći ugledali su Presvetu Bogorodicu iznad naroda, sa rasprostrtim omoforom na rukama kojim kao da zaklanjaše narod.

Bila je odjevena u zlatokrasnu porfiru i blistala okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i djevicama.

Sveti Andrej pokaza rukom Epifaniju i upita ga da li i on vidi Caricu kako se moli za sav svijet, što Epifanije začuđen potvrdi.

Radi tog događaja uvedeno je ovo praznovanje, da podsjeća na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice kad god to u nevoljama od nje molitveno tražimo.

Crkva proslavlja Presvetu Bogorodicu kao zaštitnicu roda hrišćanskoga, koja je svojim molitvama umilostivljava Boga prema grešnima.

Bezbroj puta pokazala se pomoć Presvete Bogorodice pojedincima i narodima, kako u miru tako i u ratu, kako u monaškim pustinjama tako i u mnogoljudnim gradovima.

Ostavi poruku