Srpska pravoslavna crkva se odlučno protivi organizovanju takozvane parade ponosa, jer je protiv javnog izražavanja i reklamiranja seksualne orijentacije ili bilo koje druge lične sklonosti, saopštio je danas Sveti Arhijerejski Sinod SPC.Istovremeno, svako nasilje je za Crkvu uvek nedopustivo i to važi i za nasilje prema licima ili grupama koje po shvatanju Crkve, greše protiv moralnih normi ili štaviše, ugrožavaju javni moral, navedeno je u saopštenju za javnost portparola Svetog Arhijerejskog Sinoda episkopa bačkog Irineja povodom najava gej parade u Beogradu.

SPC je protiv javnog izražavanja i reklamiranja seksualne orijentacije, pogotovu ukoliko ona vredja pravo gradjana na privatnost i porodični život, njihova verska uverenja i neprikosnovenost dostojanstva ličnosti.

Zvaničan stav Svetog Arhijerejskog sinoda SPC, kao i istovetan stav svih tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji, a u vezi sa pravima takozvanih seksualnih manjina, objavljen je još tokom javne rasprave o predlogu Zakona o zabrani diskriminacije.

U saopštenju se podseća na reči Svetoga pisma Novog Zaveta, koje za hrišćane jesu duh i život i koje nikada neće biti zastarele, da „ni bludnici (…), ni preljubnici (…) ni muželožnici (…) neće naslediti Carstvo Božje“ i da se direktno govori o protivprirodnom seksualnom ponašanju, činjenju srama i pokvarenom umu, o tome da je sramno i govoriti o tajnim postupcima nekih ljudi.

„Osnovna evandjelska blagovest i jedinstvena u zemaljskom svetu novina, kojom je Novi Zavet i na zemlji i na nebu besmrtno nov, jeste: osudjivati greh, a voleti grešnika, spasavajući ga od greha“, rečito govori sveti ava Justin Popović.

„Kao bogoliko biće čovek je uvek nesravnjeno veći od svakog svog greha, pa i onog najvećeg… Hrišćanima nije dopušteno obarati zabludu primoravanjem i nasiljem, nego ubedjivanjem, rečju i krotošću obavljati spasenje ljudi“, govori Justin Popović.

Sveti Jovan Zlatoust govori slično da je naučen da trpi gonjenje, a da ne goni, da bude proganjan, a da ne progonja i da je tako i „Gospod Hristos pobedjivao, ne raspinjući nego raspet, ne zadajući udarce nego primajući udarce“.

„Uvereni da ove reči svetog Jovana Zlatousta, velikog učitelja Crkve i našeg srpskog Zlatousta, svetog ave Justina, nedvosmisleno izražavaju učenje Pravoslavne Crkve, smatramo da je snishodljivost prema nasilju ili još gore otvoreno ili prikriveno pozivanje na nasilje, a pogotovo vršenje nasilja, tobože u ime Crkve Božje i hrišćanske vere, ili u ime bilo koje vere, prema bilo kome, pa i prema nesrećnim, upravo tragičnim učesnicima bučno, neuskusno i krajnje provokativno najavljivane svetogrdne parade, apsolutno nedopustivo i suprotno svemu hrišćanskom“, kaže se u saopštenju.

„Nasiljem se zlo ne leči i ne pobedjuje nego umnožava“, dodaje se u saopštenju.

„U današnjem duhovnom, socijalnom i političkom stanju naroda i države, smatramo da su pojedini mediji i pojedine nevladine organizacije radi svojih prizemnih, ako ne i podzemnih interesa, nametnuli ovu otužnu temu čitavom našem društvu, mada je ona za nas suštinski irelevantna“, navedeno je u saopštenju.

Ostavi poruku