Sud za ljudska prava u Strazburu potvrdio je svoju raniju odluku kojom je BiH obavezna da bivšem oficiru JNA Branimiru Đokiću isplati 60.000 evra na ime materijalne i 5.000 evra nematerijalne štete – rekao je za RTS njegov advokat Nebojša Stanković.Đokić je u avgustu 1998. godine podnio zahtjev za vraćanje stana u Sarajevu, koji je otkupio 1992. godine.

Oficir nekadašnje JNA i predavač na Vojnoj akademiji u Sarajevu Branimir Đokić državljanin je BiH i Srbije, koji trenutno živi u Nišu, a prema tada važećem Zakonu o vojnim stanovima, koji je donijet 1990. godine, otkupio je stan u Sarajevu marta 1992. godine. Sarajevo je napustio 19. juna 1992. godine.

Sud u Strazburu je u presudi 27. maja ove godine naložio BiH da Đokiću isplati 65.000 evra.

Vlada Federacije BiH tada je saopštila da bi moglo doći do kolapsa Federacije ukoliko se odluka Suda u Strazburu o „slučaju Đokić“ primjeni na više od 20 000 stanova koje bi, prema toj presudi, Federacija BiH trebalo da vrati bivšim srpskim vlasnicima.

Slučaj Đokić počinje u avgustu 1998. godine, kada je podnio zahtjev za povrat stana u Sarajevu, koji je, 30. marta 2000. godine, odbačen na osnovu Zakona o restituciji stanova iz 1998. godine, a nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo potvrdilo je tu odluku, 30. marta 2000. godine.

Iduće godine, Đokić je podnio žalbu zbog ugrožavanja ljudskih prava. Đokić, koji nije uspio da vrati vlasništvo nad stanom u Sarajevu, do danas nije dobio ni stan u Srbiji.

U presudi suda u Strazburu navodi se da je jasno da je podnosilac zahtjeva u ovom slučaju pretrpio nematerijalni gubitak koji proizlazi iz povrede Konvencije, koji je potrebno nadoknaditi.

Taj sud citira dio Aneksa četiri, Dejtonskog sporazuma, koji je Ustav BiH, u kojem piše da „sve izbjeglice i raseljene osobe imaju pravo da se slobodno vrate u svoje domove“.

Te osobe imaju pravo, u skladu sa Aneksom sedam, na vraćanje imovine koje su bili lišeni tokom neprijateljstava od 1991. godine, kao i pravo na naknadu za svu takvu imovinu koja se ne može vratiti.

Sve obaveze ili izjave u vezi sa takvom imovinom, pod prisilom su ništavne.

Ostavi poruku