Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске (РС) одлучило је данас да Законом о попису становништва, домаћинстава и станова у РС није повријеђен витални интерес бошњачког народа, изјавио је предсједник Уставног суда Мирко Зовко.

Вијеће сматра да је Народна скупштина РС овлаштена да законом уреди материју пописа становништва на подручју свог ентитета, те да је неоснован приговор Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа да РС није надлежна да донесе тај закон, рекао је Зовко.

Народна скупштина РС, као институција која обавља законодавну власт у ентитету, овлаштена је да уређује и обезбјеђује и основне циљеве и правце демократског и социјалног развоја, те политику и мјере за усмјеравање развоја, као и прикупљање статистичких и других података од општег интереса, рекао је Зовко новинарима, образлажући одлуку Вијећа.

Према његовим ријечима, Вијеће Уставног суда сматра да Закон о попису ниједном одредбом не ограничава грађане у праву да се изјашњавају на свом матерњем језику, а чињеница да Закон не користи термин „босански језик“ не представља повреду виталног интереса Бошњака.

Вијеће сматра, каже он, да не постоји повреда виталног националног интереса зато што, како тврди Клуб Бошњака, закон не садржи одредбу која би обезбиједила да се подаци о етничкој структури становништва прикупљени током пописа користе за формирање власти у јединицама локалне самоуправе и ентитетским институцијама тек након потпуног провођења Анекса седам.

Зовко је додао да је Вијеће утврдило да не постоји повреда виталног националног интереса бошњачког народа ни због тога што се укупан број становника одређеног пописног подручја неће рачунати лица која не живе дуже од 12 мјесеци, нити се очекује да ће живјети у мјесту пописивања.

Према његовим ријечима, Бошњаци приликом пописа становништва нису стављени у неравноправан положај у односу на грађане других националности.

Народна скупштина РС донијела је 1. јула Закон о попису становништва домаћинства и станова РС, а на овај закон приговор на повреду виталног националног интереса поднио је Клуб Бошњака.

Ostavi poruku