Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (RS) odlučilo je danas da Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u RS nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko.

Vijeće smatra da je Narodna skupština RS ovlaštena da zakonom uredi materiju popisa stanovništva na području svog entiteta, te da je neosnovan prigovor Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda da RS nije nadležna da donese taj zakon, rekao je Zovko.

Narodna skupština RS, kao institucija koja obavlja zakonodavnu vlast u entitetu, ovlaštena je da uređuje i obezbjeđuje i osnovne ciljeve i pravce demokratskog i socijalnog razvoja, te politiku i mjere za usmjeravanje razvoja, kao i prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa, rekao je Zovko novinarima, obrazlažući odluku Vijeća.

Prema njegovim riječima, Vijeće Ustavnog suda smatra da Zakon o popisu nijednom odredbom ne ograničava građane u pravu da se izjašnjavaju na svom maternjem jeziku, a činjenica da Zakon ne koristi termin „bosanski jezik“ ne predstavlja povredu vitalnog interesa Bošnjaka.

Vijeće smatra, kaže on, da ne postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa zato što, kako tvrdi Klub Bošnjaka, zakon ne sadrži odredbu koja bi obezbijedila da se podaci o etničkoj strukturi stanovništva prikupljeni tokom popisa koriste za formiranje vlasti u jedinicama lokalne samouprave i entitetskim institucijama tek nakon potpunog provođenja Aneksa sedam.

Zovko je dodao da je Vijeće utvrdilo da ne postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda ni zbog toga što se ukupan broj stanovnika određenog popisnog područja neće računati lica koja ne žive duže od 12 mjeseci, niti se očekuje da će živjeti u mjestu popisivanja.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci prilikom popisa stanovništva nisu stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na građane drugih nacionalnosti.

Narodna skupština RS donijela je 1. jula Zakon o popisu stanovništva domaćinstva i stanova RS, a na ovaj zakon prigovor na povredu vitalnog nacionalnog interesa podnio je Klub Bošnjaka.

Ostavi poruku