Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Slavka Lalovića, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog bošnjačkog stanovništva 1992. godine u Kalinoviku.Lalović je optužen da je kao milicioner rezervnog sastava Stanice milicije Kalinovik, za vrijeme oružanog sukoba u BiH, radeći na poslovima obezbjeđenja u osnovnoj školi „Miladin Radojević“, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija o zaštiti građanskih lica i postupanju sa ratnim zarobljenicima iz 1949. godine.

Ostavi poruku