Ministarka pravde Srbije Snežana Malović naglasila je danas opredeljenost domaćeg pravosudja da kroz procesuiranje ratnih zločina obezbedi da se nikada više zločincima ne omogući da „pod velom odbrane nacionalnih interesa“ nasrću na druge živote.Ona je, na predstavljanju projekta podrške pravosudjima regiona za sudjenje za ratne zločine učinjene u zemljama bivše Jugoslavije, istakla  da žrtve, ali i naše društvo imaju neotudjivo pravo na istinu.   Malovićeva je naglasila da ta istina „mora biti pravno utvrdjena i jasno izrečena da bi se povukla linija izmedju prava i neprava“.

Prema njenim rečima, posebna odgovornost u tom segmentu leži na pravosudnim institucijama koje se bave sudskim utvrdjivanjem istine o ratnim zločinima.

„Suživot iziskuje pomirenje, koje može biti zasnovano samo na jasnoj predstavi o onome što se desilo i beskompromisnom zalaganju za vladavinu prava“, rekla je Malovićeva.

Ministarka pravde Srbije izrazila je uverenje da će za godinu i po dana, kada se budu procenjivali domete ovog projekta, biti utvrdjeno da je ostvaren napredak u ovoj neprestanoj borbi.

Prema njenim rečima, zato se danas razvija sve šira, ali i neophodna saradnja izmedju nacionalnih pravosudja i medjunarodnih institucija radi stvaranja snažne planetarne mreže koja nastoji da utvrdi odgovornost za počinjene zločine, ali i da predupredi buduće.

Malovićeva je istakla i da srpsko  pravosudje predstavlja deo ove mreže i da smo svesni posebne odgovornosti, „jer ratni zločini za nas ne predstavljaju akademsku raspravu, već goruće pitanje koje iziskuje odlučan odgovor“.

Regionalni projekat, vredan četiri miliona evra, posvećen je osposobljavanju pravosudja država bivše Jugoslavije da procesuiraju optužene za ratne zločine.

Projekat je finansirala Evropska unija, a zajednički će ga sprovesti Medjunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Medjuregionalni istraživački institut UN za zločine i pravdu, u saradnji sa misijama OEBS-a u regionu.

Ostavi poruku