Bivši predsjednik Republike Srpske (RS) Radovan Karadžić izjavio je danas da je „razlika u sudskim sistemima dovela do katastrofe za optužene pred Haškim tribunalom“.„Za to nisu kriva sudska vijeća, već timovi odbrane“, izjavio je Karadžić, pozivajući sudsko vijeće da odbaci sve snajperske incidente u Sarajevu koji se navode u njegovoj optužnici, a za koje je ranije suđeno generalima Stanislavu Galiću i Dragomiru Miloševiću.

Karadžić je danas nastavio unakrsno da ispituje kapetana holandske vojske, snajperistu Patrika van der Vajdena, osporavajući njegove nalaze o incidentima koje je analizirao i naveo u svom izvještaju za Tužilaštvo, javio je dopisnik Srne iz Haga.

Uz pomoć mapa i fotografija koje su pokazane svjedoku, Karadžić je branio svoje tvrdnje da se srpskoj strani pripisuju incidenti za koje je odgovorna muslimanska strana, te da je Armija BiH pucala na svoje ljude kako bi izazvala intervenciju međunarodne zajednice.

Karadžiću su prvo bila odobrena četiri, od traženih 20 časova, za unakrsno ispitivanje, da bi mu naknadno bilo odobreno da Van der Vajdena isputije danas i sutra.

U Hagu je danas objavljena i odluka povodom Karadžićevog zahtjeva da se broj radnih dana u sudnici ne povećava na pet, u kome je ukazao da bi to negativno uticalo na njegovo zdravlje. Sudsko vijeće je odlučilo da se, zavisno od rasporeda u sudnicama, počev od novembra ove godine, zasijeda četiri dana u sedmici, ali 45 minuta duže nego uobičajeno.

Uz svoj zahtjev Karadžić je priložio ljekarski izvještaj, koji je prvo bio predat kao povjerljiv, a u kojem se zaključuje da je njegovo zdravstveno stanje zadovoljavajuće, osim što je on „gojazan i ne kreće se dovoljno“.

Ljekar je zaključio da je Karadžićevo zdravstveno stanje takvo da mu zasjedanja pet dana u sedmici ne bi predstavljala problem, ali da bi „dalje smanjenje fizičkih aktivnosti osujetilo medicinski neophodan gubitak težine“.

Ljekar je savjetovao da se Karadžićevo učešće u postupku ograniči na četiri dana sedmično, ukoliko on bude nastavio da samog sebe zastupa.

Ostavi poruku