Jelena Rašić, nekadašnji član tima odbrane Milana Lukića u Haškom tribunalu, izjavila je danas da se ne osjeća krivom ni po jednoj od pet tačaka optužnice, koja je terete za „svjesno i hotimično ometanje pravde na ovom sudu“.
Prema navodima optužnice, Rašićeva je odgovorna za podmićivanje svjedoka u predmetu protiv Milana Lukića i Sredoja Lukića.

Rašićeva se, kako se navodi u optužnici, 18. oktobra 2008. u Sarajevu sastala sa Zuhdijom Tabakovićem, kome je dala prethodno pripremljenu izjavu, tražeći da je on potpiše, u zamjenu za 1.000 evra i obećanje da će dobiti još novca ukoliko bude svjedočio u korist Milana Lukića.

„Tabaković je potpisao lažnu izjavu, jer nije imao saznanja o bilo kojem događaju opisanom u izjavi“, navodi se u optužnici i dodaje da je Rašićeva Tabakoviću „pokazala još dvije izjave za upotrebu na suđenju i pitala da li on može da nađe još dvojicu rođenih u Višegradu da ih potpišu“.

Tabaković je, kako se dalje navodi, u oktobru 2008. upoznao Rašićevu sa dvije osobe, koje su potpisale izjave.

U Haškom tribunalu je u martu Zuhdija Tabaković osuđen na tri mjeseca zatvora za nepoštovanje suda, zbog potpisivanja lažne izjave u predmetu „Lukić i Lukić“.

Tabaković je sa Tužilaštvom sklopio sporazum o priznaju krivice po tri tačke optužnice, a u zamjenu za to priznanje povučene su preostale tri tačke. On je potvrdio da je u oktobru 2008, na nagovor Jelene Rašić, potpisao unaprijed pripremljenu lažnu izjavu, a od nje zauzvrat dobio hiljadu evra.

U spornoj izjavi, on je naveo da je bio očevidac strijeljanja grupe Bošnjaka na Drini kod Višegrada 7. juna 1992, a da među počinicima nije bilo Milan Lukić.

Za svjedočenje pred sudom, gde bi tu izjavu potvrdio, Jelana Rašić mu je navodno obećala još hiljadu i po evra, odjeću, cipele, plaćene putne troškove i smeštaj. Na njen zahtjev, Tabaković je pronašao još dva svjedoka, koji su pod istim uslovima potpisali lažne izjave.

Jelana Rašić je u pritvor u Hagu prebačena prije dva dana, a za njenog zastupnika za prvo pojavljivanje određena je advokat iz Beograda Mira Tapušković. Optužnica je bila podignuta kao poverljivi dokument, a njena povjerljivost je, uz saglasnost obje strane, jutros ukinuta.

Ostavi poruku