Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović oduzeo je činove Branimiru Glavašu, Mirku Norcu, Vladimiru Zagorcu, Tihomiru Oreškoviću i Siniši Rimcu.Josipović, koji je i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, oduzeo je činove general-pukovnika Glavašu, Norcu i Zagorcu, a pukovnika Oreškoviću i Rimcu.

Predsjednik Hrvatske potpisao je ovu odluku 9. septembra. Ona stupa na snagu danom donošenja, a juče je objavljena u „Narodnim novinama“.

Glavašu, penzionisanom general-pukovniku, čin se oduzima u vezi sa presudom Vrhovnog suda Hrvatske kojom mu je za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva izrečena osam godina zatvora, a Norcu 12 godina.

Zagorcu, penzionisanom general-pukovniku čin se oduzima u vezi sa presudom Vrhovnog suda Hrvatske kojom mu je za krivično delo zlouporaba položaja i ovlašćenja izrečena kazna zatvora u trajanju od sedam godina.

Oreškoviću je čin oduzet zbog kazne zatvora u trajanju od 15 godina.

Rimcu, penzionisanom pukovniku, čin se oduzima zbog presude Županijskog suda Zagreb kojom mu je za ubistvo izrečena kazna zatvora u trajanju od osam godina.

Oni gube pravo na predstavljanje u činu, pravo na nošenje vojne odore s pripadajućim oznakama, te druga prava povezana sa činom.

Ostavi poruku