Tužilaštvo BiH saglasno je sa pravosnažnom presudom Vrhovnog suda Hrvatske kojom je Branimir Glavaš osuđen na osam godina zatvora za ratni zločin počinjen nad Srbima 1991. godine u Osijeku.Tužilac Jadranka Lokmić-Misirača rekla je na današnjoj javnoj sjednici, na kojoj se raspravljalo o zahtjevu pravosudnih organa Hrvatske za izvršavanje zatvorske kazne Branimira Glavaša, da molba hrvatskog Ministarstva pravde sadrži sve što je propisano i potrebno u skladu sa Sporazumom o međusobnom izvršenju sudskih odluka kod krivičnih djela koji su Hrvatska i BiH potpisali u februaru.

„Same zakonske norme definišu da se u ovakvim slučajevima kazna ne može povećavati, odnosno da se ona može potvrđivati ili umanjivati. Mi smo potvrdili da se slažemo sa izrečenom kaznom, odnosno da presudu Vrhovnog suda Hrvatske smatramo odgovarajućom i pravednom“, izjavio je novinarima nakon sjednice portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.

Advokat Nikica Gržić zatražio je smanjenje kazne njegovom branjeniku, ocjenjujući da je postupak međunarodne pravne pomoći, koji je pokrenut u Hrvatskoj, preuranjen, jer je pokrenut prije nego što je sud u Zagrebu imao potvrdu da je Glavaš primio presudu.

„Osim toga, podaci koje je Hrvatska dostavila o periodu koji je moj branjenik proveo u pritvoru, a koje se treba uračunati u kaznu zatvora, su kontradiktorni. Moj branjenik je vezano za ovaj slučaj, u pritvoru boravio u dva navrata, o čemu je Ministarstvo pravosuđa Hrvatske dostavilo tačne podatke. Međutim, u presudi Vrhovnog suda ispušteno je da se mom branjeniku u zatvorsku kaznu uračuna pritvor u kojem je bio u prvom navratu 2008. godine“, naveo je Gržić.

On smatra da Sud BiH danas ne može priznati presudu Suda u Hrvatskoj, te da se predmet kao nepotpun treba vratiti Ministarstvu pravde Hrvatske da bi u primjerenom roku ispravili nedostatke.

Glavaš danas nije prisustvovao javnoj sjednici.

Sud BiH će u što skorijem vremenu donijeti odluku u ovom predmetu i u pismenoj formi obavijestiti obje strane u postupku.

Županijski sud u Zagrebu je 8. maja izrekao nepravosnažnu presudu kojom je Glavaš osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Za vrijeme trajanja postupka, Glavaš je pobjegao u BiH, gdje je dobio državljanstvo.

Vrhovni sud Hrvatske je 30. jula Glavašu smanjio kaznu sa 10 na osam godina zatvora. Ovom pravosnažnom presudom stekli su se preduslovi da ga vlasti BiH uhapse i upute na izdržavanje kazne na teritoriji BiH, a na osnovu Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka kod krivičnih djela koji su Hrvatska i BiH potpisali u februaru ove godine.

Glavaš je po komandnoj odgovornosti osuđen, jer je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da je naredio hapšenja, mučenja i ubistva sedmoro srpskih civila, čija su tijela bačena u Dravu. On je još u maju prošle godine pobjegao u BiH, a zahvaljujući državljanstvu BiH i činjenici da mu presuda u to vrijeme nije bila pravosnažna, slobodno živi u zapadnoj Hercegovini.

Glavaš je nedavno izjavio da će „radije nevin robijati osam godina u Zenici, nego ijedan jedini dan politički presuđen u hrvatskom kazamatu“. Obraćajući se porodicama žrtava u Osijeku za čija ubistva je osuđen, Glavaš je naveo da „nije odgovoran za smrt članova njihovih porodica i da im nije nanio nikakvo zlo „.

Ostavi poruku