Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta / VSTS / Milorad Novković potvrdio je da su pred Sudom BiH, ali i u sudovima u Republici Srpskoj, za ratne zločine najviše procesuirani pripadnici srpskog naroda, te dodao da će veoma brzo vidjeti koji su to najosjetljiviji predmeti u Tužilaštvu i Sudu BiH koji se godinama neosnovano ne rješavaju.

„U Tužilaštvu i Sudu BiH rješavaju se najsloženiji predmeti ratnih zločina, dok se oni manje složeni rješavaju u entitetskom pravosuđu. Za nas je najvažnije da vidimo, a mi ćemo veoma brzo doći do podataka, da li u Tužilaštvu BiH ima prijava koje stoje u ladicama i ne rješavaju se četiri-pet godina“, najavio je Novković u intervjuu Srni.

On je dodao da istraga o ratnim zločinima može dugo da traje, jer je riječ o složenim predmetima, ali da će VSTS utvrditi da li se ona u sudovima na svim nivoima obavlja određenom dinamikom, te da li ima indicija da se njihovim neprocesuiranjem štite lica određene nacionalnosti.

„Mi ne možemo izgraditi kriterijume kojim će se strogo voditi računa koliko je procesuirano Srba, Bošnjaka ili Hrvata, ali činjenica je da je pred Sudom BiH procesuiran najveći broj lica srpske nacionalnosti, što se dešava i u okružnim sudovima u Republici Srpskoj. Ne može se tu praviti neka uporedna statistika, ali ja ću insistirati na ujednačavanju kaznene politike o pitanju ratnih zločina, na ravnomjernom procesuiraju predmeta u cijelom pravosudnom sistemu BiH i donošenju kvalitetni odluka“, istakao je Novković.

Novković tvrdi da VSTS ne može da utiče na višegodišnje istrage koje se odnose na predmete „Dobrovoljačka ulica“, „Dudaković“, „Sijekovac“ i druge, u kojima su žrtve pripadnici srpskog naroda, te da za to nisu odgvorni tužioce koji dugo vode istragu, jer zakonodavac nije odredio rok u kojem treba istragu okončati.

„Za mene, kao predsjednika VSTS-a, najvažnije je da se obezbijedi ravnopravnost, da se prema predmetima radi bez obzira na nacionalnost i da se obezbjeđuju kvalitetni i čvrsti dokazi. Ipak, smatram da je bolje da istraga i suđenje traju duže, nego da se donese pogrešna odluka. Kao dugogodišnji sudija svojim kolegama savjetujem da nikada ne izriču zatvorske kazne ako za to nemaju dovoljno dokaza „, kazao je Novković.

Osvrćući se na mišljenja dijela javnosti koja se odnose na korumpiranost sudija i tužilaca, on je istakao da VSTS za sada ne vodi niti jedan disciplinski postupak, te da nije podignuta ni jedna krivična prijava, niti se vodi krivični postupak zbog ovog krivičnog djela. Novković isključuje svaku mogućnost postojanja korumpiranosti u pravosuđu dok se ona ne dokaže.

„Za sada ima prijava protiv sudija i tužilaca koje se uglavnom odnose na nepoštivanje sudske etike, odnosno manjih propusta u njihovom radu. Na osnovu ovih prijava, kojih je sve manje, jednom dijelu sudija i tužilaca izrečene su sankcije koje se izvršavaju i mislim da se ni u jednoj instituciji u BiH ne vodi toliko računa o propustima ljudi koji u njima rade, kao u pravosuđu“, naveo je Novković

On je istakao da ga ne iznenađuju kritike dijela javnosti na rad sudija i tužilaca, jer ih je uvijek bilo. Mišljenje javnosti je važno, ali je još važnije da sudije i tužioci rade svoj posao samostalno, bez uticaja političkih stranaka, izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno da svoj posao obavljaju kvalitetno i profesionalno.

Kada je u pitanju pravosuđe i primjena zakona, Novković smatra da ovi prostori imaju tradiciju kojom mogu da se ponose. Istakao je da su veoma dobri zakoni zbog rata i složenosti BiH morali pretrpjeti određene izmjene o pitanju legislative, čija dogradnja još traje.

„Ona dobrim dijelom prati trendove u regiji i Evropi, zbog čega bi se određeni zakoni i segmenti u pravosuđu trebali mijenjati na efikasniji način. VSTS predlaže zakonodavnoj vlasti određene izmjene zakona i podnosi inicijative u tom pravcu, te učestvuje u raspravama kako bi pravosuđe moglo funkcionisati na što efikasniji način“, zaključio je Novković u intervjuu Srni, dodajući da nakon izbora očekuje stvaranje boljeg ambijenta za rad pravosudnih institucija BiH.

Ostavi poruku