Predsjedništvo Boračke organizacije (BO) Zvornik smatra da Tužilaštvo BiH, koje poziva Srbe iz mjesne zajednice Petkovci kod Zvornika na saslušanje u Terensku kancelariju tužilaštva u Srebrenici, posebnim metodama uvodi strah u ovo selo, te pita koje je mjesto, poslije Petkovaca, sljedeće na redu.

Ovakav stav Tužilaštva BiH, koje je do sada pozvalo oko 150 mještana Petkovaca da daju iskaze u vidu svjedoka o događajima u Srebrenici, udar je, ne samo na ovo selo, nego na institucije Republike Srpske (RS), smatraju u Predsjedništvu BO Zvornik.

Predsjednik BO Zvornik Dragan Milošević rekao je danas novinarima da je van pameti da Tužilaštvo BiH upućuje poziv, koji je potpisao međunarodni tužilac Erik Larson, nepokretnom čovjeku koji ima 81 godinu da daje iskaz o „nekom krivičnom predmetu“.

„Još je veća nelogičnost da se osobi, koju je sa deset godina zarobila tzv. Armija BiH, upućuje poziv da daje izjavu o navodnom zločinu Srba nad Bošnjacima u Srebrenici, što je ironija ovog društva“, rekao je Milošević i zapitao šta će ta osoba, koja je tada kao dijete bila u zarobljeništvu, a sada je odrastao mladić, moći da kaže o stradanju Bošnjaka kada od njih sada ima traume.

On je pojasnio da Tužilaštvo poziva i senilne ljude i žene i one koji nisu bili fizički prisutni u toku rata na ovom području, ali su se sticajem okolnosti vratili u Petkovce i dodao da je u pozivu Tužilaštva BiH navedeno da „neodazivanje pozivu povlači za sobom prinudno dovođenje ili kaznu od 5.000 KM“.

Milošević sumnja da je riječ o perfidnoj igri, koja je smišljena „Bog zna gdje“, kako bi se izvršio pritisak na Srbe iz Petkovaca da se pod pritiskom isele, jer je ovo selo ukliješteno između mulimanskih sela Đulića i Klise, te da se preko te teritorije napravi „mala zelena transferzala“ od Sapne, Federacija BiH, do Kozluka u RS.

Milošević je rekao da je razočaran stavom srpskih predstavnika u zajedničkim organima, kao i poslanicima iz Zvornika u Narodnoj skupštini RS, koji ništa ne preduzimaju da se srpski narod zaštiti od pritisaka iz Tužilaštva BiH.

On je od srpskih predstavnika u zajedničkim organima zatražio da prekinu svaku saradnju sa BiH institucijama, koje, kako je rekao, ne rade na pomirenju nego na razne načine optužuju srpsku stranu, kako bi opravdale bošnjačku stranu od vršenja ratnih zločina, što je najnoviji dokaz sela Petkovaca.

Milošević je naglasio da će BO Zvornik tražiti da se sjedište Centra javne bezbjednosti vrati iz Bijeljine u Zvornik, jer, kako tvrdi, do sada „ništa nije uradio na zaštiti srpskog stanovništva“.

Ostavi poruku