Naslovna Bosna i Hercegovina Pogoršana situacija u zadnje dvije godine

Pogoršana situacija u zadnje dvije godine

0

U BiH se u posljednje dvije godine pogoršala situacija u borbi protiv korupcije, što je obeshrabrilo strane ulagače, proizvelo brojne poteškoće za generalni razvoj zemlje i doprinijelo većem siromaštvu stanovništva, izjavio je danas u Sarajevu međunarodni predstavnik u BiH Valentin Incko.

„Korupcija je ušla u sve pore društva kao rak i protiv toga se treba boriti“, izjavio je Incko novinarima pred početak zadnje predizborne sesije predstavnika 34 nevladine organizacije i 19 stranaka u sklopu inicijative „Građani/ke za Evropu“ o temi antikorupcionih politika.

On je dodao da građani BiH koji budu glasali 3. oktobra treba da misle o pitanjima kao što su borba protiv korupcije, energija i životna okolina, socijalno-ekonomska politika, poljoprivreda i ruralni razvoj, te obrazovni standardi, što je ključno za pristup BiH EU.

„Građani BiH trebalo bi da traže od stranaka da im predstave rezultate prethodnog rada i buduće planove u ovim oblastima, a političari bi trebalo da ova pitanja stave u prioritete svojih kamapanja“, istakao je Incko i dodao da su nevladine oprganizacije značajno doprinijele javnom dijalogu o temama koje se tiču ulaska BiH u EU, a da su stranke, koje su se uključile u rad ove inicijative, prepoznale dodatnu vrijednost organizovanog civilnog društva.

Šef operacija i otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Boris Jaročevič istakao je da je borba protiv korupcije bitan faktor u evropskim integracijama, da stranke treba da je imaju u svojim programima, te da će Evropska komisija u toj oblasti pružiti tehničku podršku kroz predpristupna sredstva.

Navodeći da je dosta učinjeno u procesu ukidanje viznog režima – razvijeni akcioni planovi, strategije, uspostavljena Agencija, Jaročević je rekao da je to samo početak i da će Evropska komisija pratiti implementaciju tih strategija i akcionih planova, što će biti prikazano u godišnjim izvještajima o napretku.

Direktor Transparensi internešnela Srđan Blagovčanin rekao je da ova nevladina organizacija smatra korupciju ključnim problemom koji se nalazi pred BiH u procesu evropskih integracija, odnosno ključnim problemom u smislu sveukupnih reformi koje se nalaze pred BiH.

Blagovčanin kaže da će nevladine organizacije tražiti od političkih predstavnika da daju svoj stav o preporukama za borbu protiv korupcije, navodeći da je potrebno izvršiti izmjene Zakona o Agenciji za prevenciju korpucije i koordinaciju borbe protiv korupcije, kojima će u nadležnost Agencije biti stavljeno i izricanje prekršajnih mjera.

Nevladine organizacije preporučuje i da budu urađene izmjene postojećeg zakonskog okvira u smislu proširivanja obaveze izrade planova integriteta i na javna preduzeća, javne ustanove, zavode, fondove i druge institucije koje trenutnim zakonskim rješenjem nisu obuhvaćene, te da bude ojačana uloga i kapacitet civilnog društva, podsticano istraživačko i nezavisno novinarstvo.

Ovo je posljednja od pet sesija koje su održane od marta do septembra ove godine radi unapređenja kvaliteta dijaloga civilnog društva i političkih stranaka o ključnim temama za proces evropskih integracija, a koje su od suštinskog značaja za građane BiH.

Aktivnosti Incijative provode se pod pokroviteljstvom međunarodnog predstavnika u BiH i uz finansijsku podršku Švedske, putem Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju, te u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH.

NEMA KOMENTARA

Ostavi poruku Cancel reply

Exit mobile version