Naslovna Vijesti Usvojen Zakon o statusu državne imovine

Usvojen Zakon o statusu državne imovine

0

Narodna skupština Republike Srpske /RS/ usvojila je Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske i pod zabranom je raspolaganja, a čiji je ustavni osnov sadržan u tome da „Republika uređuje i obezbjeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine“.

Za ovaj zakon glasalo je 60 poslanika, sedam poslanika je bilo protiv i niko uzdržan.

Narodna skupština RS prihvatila je amandman kluba poslanika SNSD-a na Prijedlog zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja, kojim će se pitanje perspektivne vojne imovine, potrebne Oružanim snagama BiH, regulisati sporazumom Vlade RS, Savjeta ministara BiH i Vlade Federacije BiH.

Ministar pravde RS Džerard Selman rekao je u završnoj riječi da ovaj zakon nije antidejtonski i antiustavan, te da ima svoje utemeljenje u Ustavu BiH i Ustavu RS koji je u imovinsko-pravnim odnosima usaglašen sa Ustavom BiH.

Selman je rekao da je Vlada RS u potpunosti opredijeljena za očuvanje teritorijalnog integriteta međunarodno priznate države BiH koja je nastala na Dejtonskom sporazumu i sastavljena je od dva entiteta.

U obrazloženju ovog zakona navodi se da se teritorijalni princip zasniva na opštim principima građanskog prava da sve nepokretnosti koje se nalaze na površini zemljišta ili ispod nje dijele pravnu sudbinu zemljišta.

„Predloženi teritorijalno-funkcionalni princip na najbolji mogući način rješava status imovine koja je pod zabranom raspolaganja. To znači da je sva imovina koja se nalazi na teritoriji RS u vlasništvu RS, a da se dio te imovine može ustupiti na korišćenje institucijama BiH radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti“, navodi se u obrazloženju ovog zakona.

Pitanje ustupanja imovine institucijama BiH biće regulisano sporazumom između Savjeta ministara BiH i Vlade RS, a novi zakon potreban je, jer postojeći ne rješava status imovine, koja je takođe pod zabranom raspolaganja, a nalazi se van granica BiH, jer se za ovu imovinu nije mogao primijeniti teritorijalni princip.

Visoki predstavnik u BiH nametnuo je u prvoj polovini 2005. godine zakone o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na nivou BiH i oba entiteta.

Tokom skupštinske rasprave o tom zakonu, poslanik SNSD-a Gordana Đurić rekla je da je ovaj zakon u potpunosti u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH.

Đurićeva je navela da je Ustav RS u potpunosti jedini akt na koji se treba pozivati kod definisanja statusa državne imovine.

Šaban Sivić iz Stranke za BiH smatra neprihvatljivim donošenje ovog zakona, jer se njime, kako je naveo, ruši teritorijalni integritet BiH.

Nezavisni poslanik Vojislav Gligić smatra da je predloženi zakon u skladu sa Ustavom RS, a ne Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je nametnuo visoki predstavnik u BiH.

Poslanik Stranke za BiH Muharem Murselović rekao je da se u parlamentu RS „ignoriše činjenica da je BiH jedini vlasnik državne imovine, dok se istovremeno svi pozivaju na Dejtonski sporazum i Ustav BiH“.

Narodna skupština RS imenovala je Mladena Štaku za člana Regulatorne komisije za energetiku RS sa mandatom do kraja 2014.godine.

Parlament RS je za člana Regulatorne komisije za električnu energiju BiH iz RS imenovao Milorada Tuševljaka.
Prije razmatranja ove tačke dnevnog reda skupštinsku salu napustili su poslanici SDS-a nezadovoljni činjenicom da se izbori i imenovanja vrše na posebnoj sjednici parlamenta RS.

Nakon što je apsolviran dnevni red, predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić zaključio je posebnu sjednicu parlamenta RS.

NEMA KOMENTARA

Ostavi poruku Cancel reply

Exit mobile version