Zbog obilnih kiša koje su juče i danas zahvatile područje opštine Kozarska Dubica poplavljeno je 75 domaćinstava, te jedna škola i crkva.Poplavljena područja posjetio je danas načelnik opštine Kozarska Dubica Nino Jauz u pratnji šefa Odsjeka civilne zaštite Đure Trubarca.

Jauz je istakao da su poplave tokom ove godine pričinile ogromne štete na usjevima, objektima i infrastrukturi opštine Kozarska Dubica.

„I ovaj put poplave su nastale zbog oštećenja donjeg i gornjeg obodnog kanala koji zahtijevaju temeljnu rekonstrukciju. Kanal se začepio, voda se izliva i plavi zemljište i domaćinstva“, rekao je Jauz.

On je naglasio da je opština sačinila prijedlog mjera upućen Direkciji za vode i Vladi Republike Srpske čime je naglašena hitnost rješavanja ovog problema i neophodnost da se počne sa sanacija kanala.

Šef Odsjeka civilne zaštite opštine Kozarska Dubica Đuro Trubarac precizirao je da je poplavljeno 50 domaćinstava na području dubičke Ravni, te škola i crkva u selu Međeđa, kao i 25 domaćinstava na području Mjesne zajednice Knežica.

„Ekipe od jutra rade na utvrđivanju ugroženih dijelova vodozaštitnih objekata, nasipa i kanala. Trenutno radimo na utvrđivanju rakovačkog kanala jer je rijeka Rakovica u naglom porastu i mogla bi ugroziti sela Draksenić i Demirovac, takođe u dubičkoj Ravni“, rekao je Trubarac.

On je dodao da su poplave na području Knežice uzrokovane izlijevanjem rijeke Knežica, a u dubičkoj Ravni zbog oštećenja na obodnom kanalu u koji se slivaju bujične vode iz planina Prosara i Kozara.

Ostavi poruku