Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (RS) odlučilo je danas da je prihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini u RS, rekao je predsjednik tog suda Mirko Zovko.

Zovko je istakao da će meritorna odluka o tome biti donesena 7. oktobra, s obzirom da je rok za njeno donošenje 30 dana.

„Postoje uslovi za meritorno raspravljanje i odlučivanje o pitanju da li je ovim zakonom povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda“, rekao je Zovko na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS smatra da je vitalni nacionalni interes povrijeđen jer Ustav RS ne daje ovlašćenje entitetu da uređuje pitanje popisa stavnovništva, već da jedino BiH može donijeti zakon kojim se reguliše ova materija.

„U zahtjevu se ističe da je došlo do povrede vitalnih nacionalih interesa koji se odnose na zastupljenost u javnim institucijama, identitet i jezik, jer Zakon ne sadrži precizna rješenja koja bi regulisala popis lica koja žive u inostranstvu, nacionalnu strukturu popisnih komisija, popisivača i drugih lica koja učestvuju u popisu, maternji jezik, te primjenu podataka prikupljenih tokom popisa za formiranje vlasti“, istakao je Zovko.

Narodna skupština RS je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini u RS donijela 1. juna, a u parlamentarnoj proceduri je i Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine.

Ostavi poruku