Član Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Branko Petrić izjavio je da izborna kampanja za oktobarske opšte izbore protiče bez problema. „Za sada nema problema, ali se očekuje da će kampanja biti intenzivnija pred izbore“, rekao je Petrić.

Prema njegovim riječima, dosadašnji prigovori na kršenje pravila izborne kampanje uglavnom su se odnosili na cijepanje plakata i lijepljenje jednih preko drugih.

„Rješavanje ovih prigovora u prvostepenoj je nadležnosti opštinskih izbornih komisija, dok je CIK nadležan za teže povrede pravila vođenja izborne kampanje“, objasnio je Petrić.

On je naveo da je do sada završeno štampanje glasačkih listića i da su oni već otpremljeni u inostranstvo.

„U toku su pakovanje glasačkog materijala i pripreme za transport na više od 5 300 glasačkih mjesta u BiH“, dodao je Petrić.

Prema njegovim riječima, opštinske izborne komisije završile su imenovanje biračkih odbora, a u toku je akreditovanje posmatrača za izbore.

Izborna kampanja za opšte izbore počela je 3. septembra i trajaće do 2. oktobra u 7.00 časova, kada počinje izborna tišina.

Ostavi poruku