Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske /RS/ Igor Radojičić izjavio je da će se izbor i imenovanje sudije Ustavnog suda BiH naći na dnevnom redu 38. redovne sjednice parlamenta Srpske, koja će biti nastavljena nakon posebne sjednice koja je u toku.

„Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine RS završila je proceduru, završila intervjue sa svim kandidatima, izvršila rangiranje i predložila rang-listu“, rekao je Radojičić novinarima u Banjaluci.

On je dodao da bi parlament u nastavku 38. sjednice trebalo da se izjasni o prijedlozima Komisije za izbor i imenovanje.

SRNA nezvanično saznaje da je, od 13 prijavljenih kandidata, Komisija za izbor i imenovanje odabrala tri – sudije Suda BiH Dragomira Vukoja i Miloša Babića, te tužioca Tužilaštva BiH Biljanu Simeunović.

Konkurs za izbor sudije Ustavnog suda BiH iz RS raspisan je 28. juna nakon što je u maju Ustavni sud BiH Krstana Simića razriješio dužnosti sudije ove najviše pravosudne institucije u BiH.

Ustavni sud BiH ima devet sudija, od kojih su dvojica iz RS, a bira ih Narodna skupština RS.

Po okončanju posebne sjednice koja je u toku, biće nastavljena 38. redovna sjednica koja je počela u junu i na čijem dnevnom redu je ostalo još pet tačaka.

To su Izvještaj RTRS-a o poslovanju u 2009. godini i Plan rada za 2010. godinu, Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku RS o radu za 2009. godinu, Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2009. godinu, Izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudmena za ljudska prava BiH i Izbor i imenovanja.

Ostavi poruku