Sjednica Komisije za državnu imovinu BiH, koja je trebalo da bude održana danas u Sarajevu, otkazana je zbog nedostatka kvoruma, jer neki članovi nisu mogli da prisustvuju, izjavio je Srni predsjedavajući Komisije Zvonimir Kutleša.

„Sjednica će biti održana kada za to budu stvoreni uslovi. Planirao sam da to bude narednog utorka, ali sam danas iz medija informisan da će Narodna skupština Republike Srpske /RS/ razmatrati 14. septembra neke zakone koji se odnose i na ovu problematiku, pa pretpostavljam da zbog toga članovi Komisije iz RS neće moći da budu prisutni na sjednici i da nećemo imati kvorum, pa ću sjednicu zakazati nakon tog datuma“, pojasnio je Kutleša, dodajući da će to biti sigurno ovog mjeseca, najvjerovatnije do 21. septembra.

Prema njegovim riječima, na narednoj sjednici Komisije trebalo bi da bude utvrđena preliminarna lista imovine koja je potrebna zajedničkim institucijama BiH radi njenog dostavljanja Savjetu ministara BiH.

„Ta je lista završena. Poznato je koji su zahtjevi i na šta se odnose. Postoji spisak o zahtjevima svih institucija BiH. Neke od njih navele su da nemaju potrebe za državnom imovinom. Komisija će utvrditi taj spisak konsenzusom i on će biti dostavljen Savjetu ministara BiH“, rekao je Kutleša, dodajući da ne može reći o kojoj imovini je riječ i kolika je njena vrijednost.

On je naveo da će se na dnevnom redu naredne sjednice Komisije naći 20-ak pojedinačnih zahtjeva za izuzimanje od zabrane raspolaganja državnom imovinom, kao i nastavak dogovora o daljim aktivnostima na izradi Zakona o državnoj imovini.

Kutleša smatra da će se odluke Vlade i Narodne skupštine RS o imovini na prostoru Srpske odraziti na rad Komisije, jer je ona imala zadatak i da izradi Nacrt zakona o državnoj imovini, „pa i o toj imovini sa prostora RS“.

„Sve to će biti razmatrano na narednoj sjednici Komisije. Čućemo i razmišljanja članova iz RS, jer će oni biti vezani i zakonom koji će biti donesen u RS“, istakao je Kutleša, dodajući da je to sad i pitanje za međunarodnu zajednicu, odnosno međunarodnog predstavnika u BiH.

Potvrđujući činjenicu da Komisija nije uspjela u pet godina rada da obavi posao koji joj je dat u zadatak, on je naglasio da ne može predvidjeti šta će se sve dešavati u narednom periodu kada je riječ o ovom pitanju.

Ostavi poruku