Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (RS) Šefket Hafizović smatra da parlament Srpske raspravom o Prijedlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine krši Ustav BiH i Dejtonski sporazum.„Parlament RS, kao niži organ zakonodavne vlasti, nema legitimitet da sugeriše ili da na bilo koji način preporučuje šta će raditi predstavnici višeg zakonodavnog organa, odnosno parlamenta BiH“, rekao je Hafizović danas u kratkom obraćanju poslanicima RS tokom rasprave o ovom zakonu.

On je rekao “ovo nije jedini slučaj kada se krši Ustav i Dejtonski mirovni sporazum“.

Poslanik Stranke za BiH Adib Đozić rekao je, replicirajući poslaniku SDS-a Ognjenu Tadiću, da je potrebno da prestane sa lingvističkom asimilacijom, odnoso „pretvaranjem Bošnjaka u Muslimane, odnosno u vjersku grupu“.

Nezavisni poslanik Vojislav Gligić pitao je poslanika SNSD-a Željka Mirjanića kako je moguće da tvrdi da SNSD isključivo štiti interese RS, kada SNSD zaštitu entitetskog interesa u parlamentu BiH ostvaruje uz pomoć glasova SDS-a i Demokratske partije.

Poslanik SDS-a Ognjen Tadić smatra da je popis stanovništva u BiH neophodan da bi građani mogli slobodno da se izraze o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti.

Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica smatra da je neophodno da parlament RS usvoji jedinstvene zaključke koji će obavezati poslanike RS u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH kako će se izjasniti o tom zakonu.

Poslanik SNSD-a Tatjana Nišić rekla je da bi se brisanjem spornog člana 48 omogućila podrška iz RS donošenju zakona o popisu staovništva u BiH, te dodala da bi takva odluka parlamenta RS bila obavezujuća za sve srpske delegate u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Nezavisni poslanik Vojislav Gligić smatra da član 48 ne može proizvesti bilo kakve pravne posljedice po RS, jer je u Ustavu RS rečeno da će popis stanovništva iz 1991. godine biti osnova za formiranje vlasti u BiH sve dok ne bude proveden Aneks 7 Dejtonskog sporazuma.

Ostavi poruku