Pred sudskim vijećem Haškog tribunala jutros je, poslije dvonedjeljne pauze, nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.Karadžić je nastavio da unakrsno ispituje nekadašnjeg pripadnika Odjeljenja za kontra-diverzionu zaštitu MUP-a BiH Ekrema Suljevića.

Tužilaštvo je, putem ovog svjedoka, u dokaze uvelo dokumente Vojske Republike Srpske, među kojima i naređenja nekadašnjeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa generala Dragomira Miloševića.

Povodom Suljevićeve izjave da ga je jedna Miloševićeva naredba zaprepastila, jer je rečno da se u naselju Hrasnica „izabere civilni cilj, tako da se izazove najveći broj žrtava“, Karadžić je svjedoku dao da to naređenje pročita pred sudijama.

Suljević je prihvatio da se u naređenju ne pominju civili, dodajući da se „ne kaže ni vojni, već najunosniji cilj“.

Odgovarajući na Karadžićevo pitanje da li je služio vojsku i zašto bi nekomo unosan cilj bili civili, Suljević je odgovorio da je „cijelo Sarajevo bilo cilj“.

„Svi smo bili žrtve, u kući, na poslu, na pijaci, na putu od kuće do posla“, rekao je Suljević. Karadžić je konstatovao da se „oko toga upravo i vodi ovaj proces – da li je Sarajevo bilo žrtva srpske vojske ili logor pun legitimnih ciljeva“.

Unakrsno ispitivanje se nastavlja.

Karadžiću i njegovom timu odbrane sudsko vijeće je pauzu od dvije nedjelje odobrilo radi pregleda audio i video traka generala Ratka Mladića, koje su, zajedno sa njegovim bieljžnicama, vlasti Srbije zaplijenile u kući njegove supruge Bosiljke u Beogradu.

Ostavi poruku