U BiH danas zvanično počinje predizborna kampanja za šeste opšte izbore koji će biti održani 3. oktobra.Izbori se organizuju za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu RS, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i skupštine kantona u FBiH.Na šestim poslijeratnim opštim izborima učestvovaće 39 stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata. Za izbore je ovjereno 8 149 kandidata od kojih su 5 145 ili 63,13 odsto muškarci, a 3 004 ili 36,86 odsto žene.

Za izbore je registrovano 3 126 529 birača, od kojih u RS 1 192 182, a u FBiH 1 934 417 birača. Iz inostranstva je registrovano 35 644 birača.

Prema odluci Centralne izborne komisije (CIK) BiH o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, biračka mjesta na dan izbora biće otvorena u Beču, Berlinu, Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu, Oslu i Kopenhagenu.

Strankama za vođenje ove kampanje, prema zakonskim odredbama, dozvoljeno je da potroše oko 65 miliona KM, što je najviše do sada.

Najviše novca moći će da potroši SDP – skoro 3,2 miliona KM, slijede Stranka za BiH i SDA sa po 3,16 miliona KM, a od stranaka iz RS najviša suma dozvoljena je Savezu nezavisnih socijaldemokrata – 2,3 miliona KM.

Prema pravilima ponašanja u izbornoj kampanji Izbornog zakona BiH, političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo da vode izbornu kampanju u mirnom okruženju, da organizuju i održavaju javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi stavove, te da štampaju i dijele plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom.

Ovaj zakon nalaže da mediji u BiH pravedno, stručno i profesionalno prate izborne aktivnosti uz dosljedno poštivanje novinarskog kodeksa i opšte prihvaćenih demokratskih principa i pravila, posebno osnovnog principa slobode izražavanja.

Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić rekla je da je u vrijeme izborne kampanje zabranjeno uklanjanje, prekrivanjanje, oštećivanja ili mijenjanja štampanih oglasa, postera, plakata ili drugih materijala koji se koriste u svrhu izborne kampanje. Političkim subjektima je zabranjeno i da sprečavaju novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima.

“Ne smiju obećavati novčane nagrade s ciljem dobijanja podrške birača jer na taj način rizikuju da počine krivično djelo“, rekla je Hadžiabdić.

CIK ima zakonska ovlaštenja da za kršenje pravila izrekne novčanu kaznu do 10.000 KM, ako utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu može ga skinuti sa biračke liste, a kao najdrastičniju kaznu može poništiti ovjeru političkog subjekta.

Predizborna kampanja će trajati do 2. oktobra u 7.00 časova, kada počinje izborna tišina.

Ostavi poruku