Većina članova Evropskog parlamenta, odakle se daje velika podrška namjeri da se BiH ukinu vize, želi da pričeka rezultate oktobarskih izbora, javio je dopisnik Srne iz Brisela.Potpredsjednik druge po redu najveće političke grupe socijalista Hanes Svoboda rekao je da bi „poslije izbora, kad parlament stane iza važnih mjera, trebalo naći rješenje i ukinuti vize za građane BiH“.

Prema riječima jednog diplomate, neke zemlje članice Evropske unije, kao što su Njemačka i Holandija, iako ne vezuju ukidanje viza sa rezultatima izbora, žele se uvjeriti da će nova vlast poštovati dogovorene mjere i standarde koji su doveli do ukidanja viza.

Većina članova Evropskog parlamenta slaže se da ukidanje viza za građane BiH treba očekivati do kraja ove godine, a da je ukidanje viznog režima u oktobru ili novembru, ipak, manje vjerovatno, javio je dopisnik Srne iz Brisela.

Mogućnost da se vize ukinu u oktobru ili novembru pomenuta je u neformalnim razgovorima nekih diplomata i članova Evropskog parlamenta, ali nije se uspjela nametnuti kao dominatna tema u evropskim krugovima.

Neimenovani diplomata Evropske komisije izjavio je da „radni dokument“ koji je juče predstavljen u Evropskom parlamentu, „nije u potpunosti dovršen“ i da će finalna, pisana, verzija, biti data na uvid za dvije sedmice.

On je dodao da „svi uslovi u potpunosti moraju biti nedvosmisleno ispunjeni za sklapanje sporazuma kojim bi se ukinule vize za putovanja u evropske zemlje šengenskog kruga“.

Diplomata je dodao da je ukidanje viza pred BiH, ali da u ovom trenutku još ne može da kaže kad će to tačno biti.

Predstavnica Evropske komisije juče je u Evropskom parlamentu iznijela usmenu verziju izvještaja o nalazima ekspertskih misija koji su u avgustu bili u BiH i u Albaniji.

Istakla je napredak u BiH u usvajanju i provođenju zakona u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i napredak u borbi protiv korupcije.

Navela je da postoji bolja razmjena povjerljivih podataka između tužilaštava i policije. Podsjetila je da će Evropska komisija budno pratiti primjenu zakona i dogovorenih mjera ne samo do momenta ukidanja viza, nego i poslije toga.

Jučerašnja diskusija u Komitetu za građanske slobode i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta, bila je obilježena pozitivnim i ohrabrujućim tonovima svih parlamentaraca, osim Holanđanina Van den Stupa, koji je nalaze izvještaja procijenio nezadovoljavajućim.

Van den Stup je u svojoj zemlji član kontroverzne Partije Slobode Gerta Vildersa, koju mnogi u Evropi smatraju rasističkom i ksenofobnom zbog stavova prema imigrantima, proširenju EU i vjerskoj netoleranciji.

Osim Albanije i BiH, na jučerašnjoj raspravi bilo je pomenuto i Kosovo. Slovenački izvjestilac Evropskog parlamenta za vize Tanja Fajon rekla je da Kosovo ne smije da ostane „crna rupa“ na Balkanu i Evropi, odnosno da mora da se pronađe rješenje iz tamošnje građane.

Ostavi poruku