Radna grupa za analizu prijedloga ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Hrvatske i predlaganje najpovoljnijih rješenja za imovinsko-pravni interes Republike Srpske /RS/ završila je izvještaj, koji će Vlada RS razmatrati možda već i na današnjoj sjednici – rekao je ministar pravde RS Džerard Selman.Padna grupa je dostavila Vladi RS izvještaj o razmatranim pitanjima, sa prijedlogom zaključka u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Hrvatske.

Predsjednik Radne grupe za analizu prijedloga ugovora Vitomir Popović rekao je da Radna grupa smatra da sporazum o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Hrvatske treba da obuhvati svu imovinu koja u Hrvatskoj ima vezu sa RS.

On je naveo da se to se odnosi na imovinu RS koja se sastoji od dijelova preduzeća koja su poslovala i radila na teritoriji Hrvatske, imovinu RS koja ima veze sa izgradnjom i ulaganjima u hidroelektrane u Hrvatskoj, te stambeni fond Srba kojima nije omogućeno da otkupe stanove.

Prema ranijim najavama Vlade Srpske, eventualne primjedbe kasnije bi trebalo dostaviti zajedničkoj komisiji na nivou BiH za rješavanje ovih pitanja.

U slučaju da dođe do usaglašavanja teksta ugovora, to bi podrazumijevalo da ugovor mora da prođe i parlamentarnu proceduru na nivou BiH da bi stupio na snagu.

Ostavi poruku