Pravna komisija Narodnog sobranja Bugarske razmatraće danas u Sofiji zahtev za sazivanje referenduma protiv članstva Turske u Evropskoj uniju, saopštila je organizacija VMRO.VMRO i bugarska televizija SKAT su prikupili oko 330.000 potpisa za referendum protiv članstva Turske u EU.

Prema zakonskoj proceduri, Narodno sobranje treba da u roku od tri meseca odredi vreme za raspravu na kojoj će biti odlučeno da li će biti sproveden referendum.

Organizacija VMRO je već počela susrete sa predstavnicima parlamenta i poslala pisma na adrese 203 bugarska poslanika.

Ostavi poruku