Građani Republike Srpske /RS/ od danas će u svim matičnim kancelarijama u RS moći da dobiju rodne listove, uvjerenja o državljanstvu, vjenčane listove ili izvode iz knjige umrlih na novim obrascima koji neće imati rok važenja.Trajne izvode iz matičnih knjiga građani će moći da dobiju na usmeni zahtjev, neće morati da plaćaju naknadu za obrazac izvoda već samo opštinsku taksu, a svaki građanin će moći da izabere jezik i pismo jednog od tri konstitutivna naroda u BiH na kojem želi da mu bude odštampan izvod.

Ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac rekao je da je sa izdavanjem izvoda iz matičnih knjiga bez roka važenja, RS ispunila još jedan od uslova za viznu liberalizaciju.

„Na uvjerenjima koja se mogu dobiti i izvodima iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili umrlih postoji šest vrsta zaštite od posebno kvalitetnog papira do holograma i ona se više neće moći zloupotrebljavati“, rekao je Lipovac novinarima, nakon što mu je u Administrativnoj službi grada Banjaluka svečano uručen prvi izvod iz matične knjige bez ograničenog roka važenja.

On je naveo da bi već do kraja godine trebalo da bude moguće dobiti izvode iz matičnih knjiga u bilo kojoj matičnoj kancelariji u RS ili čak putem interneta poslati zahtjev matičnoj kancelariji o dostaljanju rodnog lista određenom organu.

Gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović kome je danas takođe uručen rodni list na novom obrascu rekao je da će izdavanjem trajnih izvoda uveliko biti smanjen budžet lokalnih zajednica, ali da je puno bitnije od toga to što je građanima osigurana kvalitetnija usluga.

On je naglasio da je Banjaluka prva u RS opremila prijemnu kancelariju i osigurala bržu i efikasniju proceduru izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i tako poslužila kao primjer drugim lokalnim zajednicama u RS.

Načelnica Odjeljenja za opštu upravu u Administartivnoj službi grada Banjaluka Biljana Birač rekla je da se izvod iz matičnih knjiga bez roka važenja može dobiti samo pod uslovom da se radi o posljednje upisanim podacima u matičnim knjigama, a da je odgovornost stavljanja ovih dokumenata u pravni saobraćaj na strankama koje takve dokumente stavljaju u pravni saobraćaj.

Prvi izvodi iz matičnih knjiga na novim obrascima koji neće imati ograničen rok važenja, osim ministru Lipovcu i gradonačelniku Davidoviću, svečano je danas u Administarstivnoj služnbi grada Banjaluka uručen i zamjeniku gradonačelnika Banjaluke Jasminu Komiću.

Ostavi poruku