Goran Petronijević, advokat bivšeg predsjednika Republike Srpske /RS/ Radovana Karadžića, izjavio je da je kao dio tima savjetnika iz više razloga zadovoljan dosadašnjim suđenjem Karadžiću pred Haškim tribunalom.„Prvo, uspeli smo da Tužilaštvo sprečimo u nameri da nas u sudnicu uvuče nespremne, da nas potpuno obespravi, u smislu dobijanja adekvatnog vremena za pripremu odbrane, mada to nije doduše bilo onoliko koliko smo mi očekivali da će biti, ali u većoj meri odgovaralo je onom vremenu koliko nam je bilo potrebno da se makar delimično spremimo i da ne uđemo nespremni u sudnicu“, rekao je Petronijević Srni.

On je istakao da Tužilaštvo nije uspjelo u namjeri da nokautira odbranu u prvoj fazi, iznoseći veći dio svjedoka i eksperata koji su trebalo da budu njihova „teška artiljerija“.

„Pogotovo možemo govoriti o njihovim ekspertima, balističarima, pojedinim analitičarima, predstavnicima međunarodne zajednice. Oni su svi od reda učinili nespornim nekoliko veoma važnih činjenica, koje mi dokazujemo i kojima se, nažalost, dosadašnja suđenja nisu bavila. Mi ih smatramo ključnim i te činjenice su jako bitne za konačan ishod postupka i za cijelo shvatanje svih tih nesrećnih događanja u BiH“, naglasio je Petronijević.

Prema njegovim riječima, obrana nije zadovoljna odnosom prema njima u smislu materijalnih sredstava i taj je problem prisutan od samog početka do danas.

„Nismo mogli da se izborimo da dobijemo adekvatnu materijalnu naknadu od Sekretarijata Haškog tribunala za rad svih ljudih koji su bitni za sam tim – ne samo savetnika nego i eksperata, ljudi na terenu itd“, rekao je Petronijević.

Prema njegovim riječima, ono što bi moglo da se nazove koliko-toliko objektivnim, to je sudsko vijeće.

„Imamo normalno kao odbrana uvek zamerki, jer smatramo da su neke stvari mogle da se odluče na način kako smo mi to predlagali, ali u svakom slučaju ako se ima u vidu ponašanje tužilaštva i Sekretarijata Tribunala, Sudsko veće je tu negde koje pokušava da ispravi te sve nepravde prema nama koji oni čine“, poručio je Petronijević.

On je rekao da je Tužilaštvo istrošilo svoju „tešku artiljeriju“, navodeći da su to sve bili promašaji ili ih je Karadžić na samom neposrednom ispitivanju obesnažio. Nije im dat onaj značaj koliko je tužilaštvo to očekivalo.

„Ubuduće će to sve više dolaziti do izražaja, a posebno kada mi počnemo odbranu i kada odbrana bude počela da izvodi svoje svedoke, veštake, eksprte i iznosi dokaze koje mi već u ovoj fazi uveliko prikupljamo“, istakao je Petronijević.

On je upozorio da je prisutan hroničan problem nedostatka materijalnih sredstava, jer su ogromni troškovi u pitanju – putovanja, rad na terenu, prevođenje, to su sve stvari koje jako opterećuju tim odbrane i samog Karadžića.

„Nažalost, nemamo nikavih mogućnosti, niko nam ne pruža nikakvu pomoć sa strane, Sekretarijat tribunala nam daje najniži nivo plaćanja za savetničke usluge, ali nas to neće sprečiti da cilj ostvarimo do kraja, a on je da se do kraja iznošenja odbrane otvore nekoliko najvažnijih stvari koji se tiču stereotipa o nesrećnim događanjima u BiH“, rekao je Petronijević i dodao da je to prije svega Sarajevo, koje je na redu i koje je sada u fazi optužbi, kao i Srebrenica.

On je ocjenio da su to najvažnije dvije tačke na kojima će se pokazati koliko su i na kolikim lažima zasnovani ti stereotipi i na kolikim medijskim manipulacijama.

„Setite se samo zaprepašćenja sudije, koji je u predpretresnoj fazi vodio postupak kada je čuo da Sarajevo ne dostavlja dokumentaciju koja se traži“, istakao je Petronijević, komentarišući upozorenja Karadžića da mu BiH ne dostavlja dokumentaciju.

On je ocjenio da je sada, nažalost, gotovo sigurno da pojedinim stranama, a pogotovo muslimanskoj, ne odgovara da se dođe do istine, jer ona sada odgovara stereotipima, zatvorena sa mnogo izmišljotina, manipulacija, laži i istina koja njima odgovara.

Petronijević je naglasio da muslimanskoj strani ispravljanje toga ne odgovara, pa se zato oni tako i ponašaju, jer se plaše da će se otkriti ono što se i dogodilo, a događale su se stvari koje su u tom trenutku mogle da se nazovu ratnim lukavstvom kao što su ulica Vase Miskina, kao što je Markale jedan i dva, koje su imale određene političke konotacije i političku upotrebljivost.

„Događale su se uoči važnih pregovora i koje su imale za zadatak da vrše pritisak međunarodne zajednice na srpsku stranu, dakle izazvati stradanje sopstvenog naroda, bilo sopstvenim aktom bilo izazivanjem suprotne strane da bi se to stavilo na teret Srbima“, naglasio je Petronijević.

Ostavi poruku