Narodna skupština Republike Srpske /RS/ održaće 7. septembra posebnu sjednicu na kojoj će biti riječi o utvrđivanju stava o zakonu o popisu stanovništva u BiH, odlučio je danas Kolegijum parlamenta Srpske.„Narodna skupština RS ne utvrđuje taj zakon, koji se nalazi u parlamentu BiH, već utvrđuje određeni politički stav o zakonu o popisu stanovništva u BiH u kojem je najsporniji član 48. koji govori o kompoziciji struktura vlasti nakon eventualno održanog popisa stanovništva u BiH 2011. godine“, izjavio je predsjednik parlamenta RS Igor Radojičić novinarima u Banjaluci, nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma.

Radojičić, koji je i potpredsjednik SNSD-a, rekao je da je za SNSD član 48 tog zakona nije prihvatljiv i ne spada uopšte u problematiku iz ovog zakona.

„Održavanje popisa stanovništva je procedura koja je manje-više tehnička, koja ima svoje standarde propisane Evrostatom i koji se održava u većini zemalja u svijetu osim nekoliko koje su vrlo kritične. Kompozicija organa vlasti nema nikakve veze sa popisom, jer su to pitanja koja se regulišu ustavima, pojedinim zakonima i nisu sastavni dio problematike koja se tiče organizovanja popisa stanovništva“, pojasnio je Radojičić.

On je rekao da je mišljenje SNSD-a, da član 48 kako je predložen nema veze sa tim zakonom i ne treba u njemu da stoji.

Radojičić je dodao da će po završetku 26. posebne sjednice parlamenta RS biti nastavljena 38. redovna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj će biti razmatrano preostalih pet tačaka dnevnog reda.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 30. juna Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine. Za Prijedlog tog zakona, koji je pripremila Privremena parlamentarna komisija, glasalo je 19 poslanika Predstavničkog doma, 12 je bilo protiv, dok su četiri poslanika bila uzdržana.

Ovaj prijedlog podržan je 13. jula u prvoj fazi u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dušanka Majkić rekla je tada da će dalja podrška srpskih delegata ovom zakonskom prijedlogu zavisiti od toga da li će ostati ili ne član 48 kojim se predviđa da se rezultati popisa iz 1991. godine o etničkoj strukturi stanovništva primjenjuju na formiranje vlasti u BiH do okončanja povratka izbjeglih i raseljenih.

U raspravi o Prijedlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine konstatovano je da ovaj akt predstavlja jedan od uslova za pristup BiH EU, te da je neophodan za ekonomsko i socijalno planiranje u BiH.

Prijedlog zakona sadrži i odredbe koje definišu da građani BiH mogu, ali ne moraju, da se na popisu 2011. izjasne o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti

Ostavi poruku