Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatraće Informaciju o procjeni štete prouzrokovane vremenskim nepogodama od jula do avgusta, kao i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta za prvo polugodište ove godine.Vlada će razmatrati i informaciju o usklađivanju propisa Srpske sa EU za period od 1. maja prošle do 1. maja ove godine, kao i informaciju o presudi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Čolić i drugi“ protiv BiH.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS za prošlu godinu i Izvještaj o radu Agencije za osiguranje RS – saopšteno je iz Sekretarijata Vlade.

Biće razmatrani i izvještaji o radu Fondacije „Inovacioni centar Banjaluka“ od početka januara do 31. jula ove godine, kao i Prijedlog odluke o prenosu sredstava od putarine za autoputeve.

Na dnevnom redu su i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na plan utroška i realokacije sredstava više ministarstava.

Ostavi poruku