Zaposleni u institucijama BiH, njih približno 20 000, u protekle četiri godine raspolagali su sa oko 3,695 milijardi KM, a gotovo polovina tog iznosa potrošena je na plate i naknade za rad u komisijama i drugim tijelima.Prema revizorskim izvještajima o poslovanju, većina institucija BiH u tom periodu imala je izvještaje sa rezervom, neke i godinu za godinom, višak zaposlenih radnika i obično neodgovarajući kadar, piše „Glas Srpske“.

Budžet institucija BiH iz godine u godinu se povećavao, a osnov za traženje više novca za zajedničku kasu političarima iz Federacije BiH bio je održiv povratak izbjeglica. Tako je budžet za 2007. godinu iznosio nešto manje od 841 milion KM, a za ovu godinu čak 1,028 milijardi maraka, nakon što je preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića uvećan, u odnosu na godinu ranije, za 50 miliona KM namijenjenih održivom povratku.

Osim redovnih budžetskih prihoda, zaposlenima u institucijama BiH u posljednje četiri godine na raspolaganju je bilo i 47,5 miliona KM stranih donacija, od kojih je, takođe, jedan dio bio namijenjen povratku.

Samo Visoki sudski i tužilački savjet BiH, prema jednom revizorskom izvještaju, potrošio je 5.152.130 KM donacija Evropske komisije.

Milioni maraka trošeni su za nabavku „stalne opreme“ i to, prema izvještajima o izvršenju budžeta institucija BiH, najviše na zgrade, računare i automobile.

Ministarstvo spoljnih poslova potrošilo je 2008. godine više od 8,2 miliona maraka za kupovinu diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u Briselu, a parlament BiH za obnovu zgrade više od 1,3 miliona KM.

Ministarstva sa ubjedljivo najlošijim revizorskim izvještajima, a u kojima se istovremeno i najviše trošilo u protekle četiri godine, su ministarstva bezbjednosti, spoljnih poslova i odbrane BiH.        Ministarstvo odbrane BiH za četiri godine potrošilo je čak oko 1,296 milijardi maraka, Ministarstvo spoljnih poslova oko 213,3 miliona KM, a Ministarstvo bezbjednosti oko 35 miliona maraka.

„Kancelarija za reviziju institucija BiH do sada je dala samo jedan negativan izvještaj i to za rad BHRT-a, a mnogi revizorski izvještaji posljednjih godina trebalo je da budu negativni“, rekla je predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Dušanka Majkić.

Ostavi poruku