Naslovna Vijesti Pozitivno mišljenje dobilo sedam ministarstava

Pozitivno mišljenje dobilo sedam ministarstava

0

Pozitivno mišljenje glavnog revizora Republike Srpske /RS/ za prošlu godinu dobilo je sedam ministarstava, te finansijski izvještaji Službe Narodne skupštine RS, Vijeća naroda, Službe predsjednika RS, Generalni sekretarijat Vlade RS, Fond dječije zaštite i Zavod za zapošljavanje.Glavni revizor RS Boško Čeko precizirao je da su pozitivno mišljenje dobili Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo nauke i tehnologije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstvo poljoproivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

Na konferenciji za novinare u Banjaluci na kojoj su predstavljeni rezultati provedene revizije na finansijske izvještaje budžetskih korisnika i Konsolidovanog izvještaja Budžeta RS za prošlu godinu, Čeko je ocijenio da je u proteklih deset godina poboljšana finansijska discplina budžetskih korisnika, o čemu najbolje svjedoči činjenica da ove godine nije konstatovano nijedno negativno revizorsko mišljenje, za razliku od prethodnih godina.

„Mišljenje sa rezervom izraženo je za devet ministarstava, te za Republičku upravu za inspekcijske poslove, Poresku upravu, Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS i Agenciju za vode riječnog sliva Save, kao i za Konsolidovani izvještaj Budžeta RS i Javni fond zdravstvenog osiguranja“, istakao je Čeko.

On je dodao da se izražena rezerva odnosi na Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo prosvjete i kulture.

„Deficit za 2009. godinu koji je iskazalo Ministarstvo finansija u konsolidovanom izvještaju iznosi 161.215.438 KM, dok revizijom utvrđeni deficit iznosi najmanje 230.927.015 KM. Ukupni Konsolidovani kumulirani deficit budžeta RS u Konsolidovanom izvještaju, Ministarstvo finansija iskazalo je u iznosu od 375.462.763 KM, dok je revizijom utvrđen ukupni deficit od najmanje 445.274.340 KM“, precizirao je Čeko.

On je istakao da je rezerva na Konsolidovani izvještaj Budžeta RS za 2009. godinu izražena, jer su nakon konačnog rebalansa budžeta usvojenog krajem godine vršene značajne realokacije poslije isteka budžetske godine u iznosu od 5.302.726 KM po odluci Vlade RS od 19. februra prošle godine, dok je Ministarstvo prosvjete i kulture u januaru i februaru ove godine izvršilo 18 realokacija u vrijednosti od 1.150.400 KM između institucija u okviru ovog ministarstva.

Prema njegovim riječima, prekoračenje rebalansom odobrenog budžeta za prošlu godinu imao je Republički sekretarijat za vjere i Ministarstvo pravde sa institucijama pod njegovom kontrolom, a po nalazu revizije tekući grantovi su veći za 53.356.577 KM ili za sedam odsto, dok su kapitalna ulaganja manje iskazana za deset miliona KM po osnovu eksproprijacije zamljišta na trasi autoputa Banjaluka-Doboj.

„U godini štednje koju je proglasila Vlada RS, u 2008. godini nabavljeno je 116 službenih automobila, a u prošloj 38, dok su troškovi goriva kod revidiranih klijenata u 2008. godini iznosili 5.297.404 KM, a u prošloj 3.645.345 KM“, istakao je Čeko i dodao da su troškovi službenih putovanja u 2008. godini iznosili 3.683.268 KM, u prošloj godini 3.778.624 KM, a troškovi reprezentacija smanjeni su za 396.214 KM.

On je rekao da je iz godine u godinu evidentirana imovina koja ranije nije bila, te je prošle godine bilansna suma u Budžetu RS iznosila 22.423.156.021 KM, dok je 2002. vrijednost ukupne imovine RS po konsolidovanom izvještaju iznosila 3.994.245.627 KM.

NEMA KOMENTARA

Ostavi poruku Cancel reply

Exit mobile version