SHARE

Позитивно мишљење главног ревизора Републике Српске /РС/ за прошлу годину добило је седам министарстава, те финансијски извјештаји Службе Народне скупштине РС, Вијећа народа, Службе предсједника РС, Генерални секретаријат Владе РС, Фонд дјечије заштите и Завод за запошљавање.Главни ревизор РС Бошко Чеко прецизирао је да су позитивно мишљење добили Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС, Министарство саобраћаја и веза, Министарство науке и технологије, Министарство унутрашњих послова, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Министарство пољопроивреде, шумарства и водопривреде и Министарство управе и локалне самоуправе.

На конференцији за новинаре у Бањалуци на којој су представљени резултати проведене ревизије на финансијске извјештаје буџетских корисника и Консолидованог извјештаја Буџета РС за прошлу годину, Чеко је оцијенио да је у протеклих десет година побољшана финансијска дисцплина буџетских корисника, о чему најбоље свједочи чињеница да ове године није констатовано ниједно негативно ревизорско мишљење, за разлику од претходних година.

“Мишљење са резервом изражено је за девет министарстава, те за Републичку управу за инспекцијске послове, Пореску управу, Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове РС и Агенцију за воде ријечног слива Саве, као и за Консолидовани извјештај Буџета РС и Јавни фонд здравственог осигурања”, истакао је Чеко.

Он је додао да се изражена резерва односи на Министарство финансија, Министарство правде, Министарство за избјегла и расељена лица, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство трговине и туризма, Министарство енергетике и рударства, Министарство породице, омладине и спорта, Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство просвјете и културе.

“Дефицит за 2009. годину који је исказало Министарство финансија у консолидованом извјештају износи 161.215.438 КМ, док ревизијом утврђени дефицит износи најмање 230.927.015 КМ. Укупни Консолидовани кумулирани дефицит буџета РС у Консолидованом извјештају, Министарство финансија исказало је у износу од 375.462.763 КМ, док је ревизијом утврђен укупни дефицит од најмање 445.274.340 КМ”, прецизирао је Чеко.

Он је истакао да је резерва на Консолидовани извјештај Буџета РС за 2009. годину изражена, јер су након коначног ребаланса буџета усвојеног крајем године вршене значајне реалокације послије истека буџетске године у износу од 5.302.726 КМ по одлуци Владе РС од 19. фебрура прошле године, док је Министарство просвјете и културе у јануару и фебруару ове године извршило 18 реалокација у вриједности од 1.150.400 КМ између институција у оквиру овог министарства.

Према његовим ријечима, прекорачење ребалансом одобреног буџета за прошлу годину имао је Републички секретаријат за вјере и Министарство правде са институцијама под његовом контролом, а по налазу ревизије текући грантови су већи за 53.356.577 КМ или за седам одсто, док су капитална улагања мање исказана за десет милиона КМ по основу експропријације замљишта на траси аутопута Бањалука-Добој.

“У години штедње коју је прогласила Влада РС, у 2008. години набављено је 116 службених аутомобила, а у прошлој 38, док су трошкови горива код ревидираних клијената у 2008. години износили 5.297.404 КМ, а у прошлој 3.645.345 КМ”, истакао је Чеко и додао да су трошкови службених путовања у 2008. години износили 3.683.268 КМ, у прошлој години 3.778.624 КМ, а трошкови репрезентација смањени су за 396.214 КМ.

Он је рекао да је из године у годину евидентирана имовина која раније није била, те је прошле године билансна сума у Буџету РС износила 22.423.156.021 КМ, док је 2002. вриједност укупне имовине РС по консолидованом извјештају износила 3.994.245.627 КМ.

SHARE

Оставите одговор