Naslovna Vijesti Karadžić ne osporava autentičnost Mladićevih bilježnica

Karadžić ne osporava autentičnost Mladićevih bilježnica

0

Istražitelj tužilaštva Haškog tribunala, policajac iz Poljske Tomaš Blaščik, potvrdio je danas na suđenju Radovanu Karadžiću autentičnost bilježnica zaplijenjenih u stanu supruge Ratka Mladića u Beogradu, prilikom pretresa obavljenih u decembru 2008. i februaru 2010. godine.Karadžić je naglasio da „odbrana ne osporava da se radi o dnevnicima Ratka Mladića, ali smatra da dnevnik nije dokument po sebi, jer nije jezički potpun“.

Karadžićev pravni savjetnik, američki advokat Piter Robinson, naveo je da je tim odbrane pregledao sve bilježnice u toku ljetne pauze u Tribunalu. Uz ocjenu da su one odbrani „od veće koristi nego što se očekivalo“, Robinson je istakao da „ne smatra da je fer da one budu u cijelosti prihvaćene u dokaze, jer ne postoji mogućnost da se Mladić o njima ispita“.

Sudsko vijeće zaključilo je da, s obzirom da odbrana ne dovodi u pitanje autentičnost bilježenica, one mogu u cijelosti da budu usvojene u spis, a vijeće će na kraju postupka zaključiti o njihovoj dokaznoj težini.

Opisujući kako je Tužilaštvo došlo do Mladićevih bilježnica, Blaščik je rekao da su vlasti Srbije memorandumom obavijestile tužioce o zaplijenjenom materijalu, poslije čega su poslate skenirane verzije na CD-romovima. Oba pretresa, kako je precizirano, obavljena su u kući u kojoj žive Mladićeva supruga Bosiljka i sin Darko, u Ulici Blagoja Parovića 117a u Beogradu.

Blaščik je rekao da je, poslije prvog pretresa i obavještenja srpskih vlasti, u februaru 2009, istražni tim narednog meseca pregledao materijal, poslije čega su od Srbije zatraženi originali.

„Otišao sam 25. ili 26. marta u Beograd da ih pregledam i odabrao sam najvažnije materijale za našu istragu, pet beležnica i četiri video-trake“, rekao je Blaščik, dodavši da je se po preostali materijal vratio u aprilu, i sve predao jedinici za dokaze u Hagu.

On je naglasio da su, „od vremena dobijanja od tužioca za ratne zločine u Beogradu, do predaje jedinici za dokaze, sve bilježnice bile kod njega“.

Prema Blaščikovim riječima, u pretresu od 23. februara ove godine zaplenjeni su i „mnogi drugi predmeti, ne samo bilježnice“, ali o tome danas nije bilo riječi u sudnici. U skladu sa odlukom suda, nije se govorilo o Mladićevim trakama, za čije su pregledanje timu odbrane odobrene dvije nedjelje tokom kojih će glavni pretres protiv Karadžića biti obustavljen.

Blaščik je rekao da se o autentičnosti bilježnica razgovaralo sa generalom Manojlom Milovanovićem, i da je za to iskorišćena prilika kada je on bio u Hagu kao svjedok na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću.

Prema njegovim riječima, Milovanović je potvrdio da je većinu strana rukom ispisao Mladić.

Blaščik je naveo da je u bilježnicama bilo i drugih rukopisa, odnosno dokumenata koji su u njih bili ubačeni, ali se u vreme dok je Tužilaštvo imalo samo skeniranu verziju nije moglo zaključiti gdje su ti dokumetni bili ubačeni.

Radi potvrde autentičnosti bilježnica, Tužilaštvo je veću prikazalo deo snimka sa sastanka od 11. jula 1995. godine u hotelu „Fontana“ u Bratuncu, kada je Mladić razgovarao sa tadašnjim komandantom holandskog bataljona UNPROFOR-a Tomom Karemansom i predstavncima muslimanskog stanovništva. Na snimcima se vidi kako je, osim pukovnika VRS Radisava Jankovića, bilješke vodio i Mladić, a one se poklapaju sa sadržajem razgovora zabilježenog i na snimku. Originalnu crvenu bilježnicu sa tog sastanka svjedok je identifikovao pred sudskim vijećem.

Drugi prikazani snimak nastao je 19. jula 1995, na Bokašnici, blizu Žepe, gdje su se sastali oficiri VRS, Ukrajinskog bataljona i stanovnici Žepe. Mladić je tom prilikom razgovarao sa ljekarom iz Žepe Benjaminom Kulovcem i Hamdijom Torlakom. Na snimku se vidi Mladićeva otvorena bilježnica.

Blaščik je, u Karadžićevom unakrsnom ispitivanju, rekao da je znao da je jedan pretres Mladićeve kuće bio izvršen najverovatnije 2006. godine. Odgovarajući na pitanje kako to da su prvi primjerci bilježnica pronađeni u decembru 2008, Blaščik je odgovorio da je „to zanimalo i istražitelje i da im je objašnjeno da su tad tražili samo bjegunca, nije ih zanimala dokumentacija“.

Na pitanje zašto nije sav materijal zaplijenjen 2008, Blaščik je odgovorio: „Materijali koji su tada zaplijenjeni bili su vidljivi i dostupni svima, a meterijali iz 2010. su bili skriveni, dio na tavanu, a dio u spavaćoj sobi Bosiljke Mladić“.

Karadžić je iznio veći broj primedbi na prevod sadržaja Mladićevih bilježnica. Svjedok je rekao da on na njih ne može da odgovori, jer, iako može da komunicira na srpskom, nije ekpert, a i predsjedavajući sudija O-Gon Kvon je upozorio optuženog da će „imati prilike da osporava prevod, ali da ovo nije taj trenutak“.

„Svjedok je ovde da potvrdi autentičnost, lanac primopredaje i način čuvanja, a ne sadržaj bilježnica“, istakao je Kvon.

Na Karadžićevo pitanje da li je Mladićeva porodica „bila pod pritiskom odavde, koji je sproveden u Srbiji“, Blaščik je odgovorio da mu „takva situacija nije poznata“. Karadžić je svjedoka pitao i da li je „ono što se dešava našim porodicama lokalna samovolja ili proizvod vašeg pritiska“, poručujući da je „bolje tretiran brat Osame bin Ladena nego naša djeca“. Tužilaštvo je prigovorilo da se time „skreće u govore i besmislice“, sa čime se složilo sudsko vijeće.

Suđenje Karadžiću biće nastavljeno 6. septembra. U toku obustve glavnog pretresa, 3. septembra, biće održana statusna konferencija u ovom predmetu, na kojoj e biti razmotreno pitanje dužine preostalog suđenja.

„Zabrinuti smo i željeli bismo da ispitamo moguće načine da suđenje bude podnošljivo u smislu dužine i količine dokaza“, izjavio je sudija Kvon.

NEMA KOMENTARA

Ostavi poruku Cancel reply

Exit mobile version